Subminiaturowy Korektor Mowy Subminiaturowy Korektor Mowy

 

Nowoczesna pomoc techniczna dla osób jąkających się

Cyfrowy Korektor Mowy, nazywany też w skrócie SDSA (ang. Subminiature Digital Speech Aid), jest urządzeniem poprawiającym płynność wymowy u osób jąkających się.

Urządzenie wykorzystuje metodę transpozycji widma mowy i oparte jest na cyfrowym procesorze sygnałowym, dzięki czemu umożliwia wybór i stosowanie wielu algorytmów służących do korekcji jąkania.

Dzięki małym wymiarom może być wykorzystywany w codziennych sytuacjach (korektor umieszczony jest wewnątrz kanału usznego pacjenta).

Korektor wyposażony jest w mikrofon odbierający sygnał mowy. Parametry korektora ustawiane są z wykorzystaniem komputera, co pozwala na dostosowanie sygnału słyszanego w słuchawkach do indywidualnych potrzeb.

Aparat ma możliwość samoczynnego włączania algorytmu korekcji tylko w momentach, gdy pacjent mówi. Długotrwałe badania prowadzone z wykorzystaniem korektora wykazały, że metoda transpozycji widma sygnału mowy jest skuteczniejsza od metody opartej na opóźnianiu tego sygnału i nie spowalnia mowy, która może być artykułowana we właściwym tempie i brzmi w sposób naturalny. U niektórych pacjentów największą poprawę płynności mowy uzyskuje się w wyniku łącznego stosowania echa i transpozycji widmowej o odpowiednio dobranych parametrach.

Korektor pozwala na wybranie następujących opóźnień echa: pomiędzy 0 i 250 ms, oraz na ustawienie stopnia transpozycji widma od 0 do 4/5 oktawy w dół i w górę skali częstotliwości.

SDSA jest jedynym korektorem, który ma takie możliwości. Jest to jednocześnie jedną z najbardziej zaawansowanych protez mowy, spośród obecnie produkowanych w świecie. Aparat DSA jest objęty dwuletnią gwarancją producenta (linia produkcyjna jest zlokalizowana w Polsce).

Urządzenie jest chronione przez prawo patentowe

Katedra Systemów Multimedialnych
Politechnika Gdańska

ul. Narutowicza 11/12
80-952 Gdansk
POLSKA
Tel.: +48 58 3471301; Fax: +48 58 3471114
e-mail: ac@pg.gda.pl
http://www.multimed.org/