zasady projektowania akustyki sal

Wnętrza budowlane można z punktu widzenia potrzeb adaptacji akustycznych podzielić na dwie zasadnicze grupy, a mianowicie:

Z przeznaczeniem wnętrz związane są odpowiednie kryteria jakości akustycznej, które z punktu widzenia potrzeb projektowania można podzielić na subiektywne i obiektywne.

Kryteria subiektywne, oparte na opiniach wykonawców i słuchaczy, są bardzo istotne w ocenie walorów akustycznych pomieszczeń, lecz często róznią się między sobą dla tego samego pomieszczenia, zależnie od indywidualności i innych cech osoby dokonującej oceny. Dlatego też przy porównywaniu ze sobą różnych pomieszczeń, subiektywna ocena ich własnosci akustycznych może mieć sens jedynie wtedy, gdy jest dokonywana przez ten sam odpowiednio reprezentatywny zespół. Wiele prac badawczych dąży do znalezienia związku między oceną subiektywną własności akustycznych pomieszczeń a obiektywną w celu powiązania tej ostatniej z metodami projektowania akustyki wnętrz.

Kryteria oceny obiektywnej można podzielić na trzy grupy:


Badanie pola akustycznego

Ocena jakości akustycznej wnętrz

Czasu pogłosu pomieszczenia

Zasady projektowania sal koncertowych

Wymagania w odniesieniu do studiów radiowych

Przykłady wykorzystania elementów akustycznych