miary logarytmiczne stosowane w inżynierii dźwięku

Jednostka dBm określa logarytmiczną miarę poziomu mocy odniesioną do 1 miliwata, tzn. 0 dBm = 1 mW.

Jednostaka dBu jest używana do określania poziomu wartości skutecznej napięcia. 0 dBu jest zawsze równe 0,775 wolta. Gdy impedancja układu wynosi 600 W, miary wyrażone w dBm i w dBu są sobie równe. Identycznie definiuje się jednostkę dBv, która jednak nie jest powszechnie stosowana.

Miara dBV odnosi się również do wartości skutecznej napięcia. 0 dBV = 1V rms.

Poziom w dBV (0dBV=1V)Napięcie [V] (RMS)Poziom w dBu (0dBu=0,775V)
+6,0
+4,0
+1,78
0,0
-2,2
-6,0
-8,2
-10,0
-12,0
-12,2
-20,0
2,0
1,6
1,23
1,00
0,775
0,5
0,338
0,316
0,250
0,245
0,100
+8,2
+6,2
+4,0
+2,2
0,0
-3,8
-6,0
-7,8
-9,8
-10,0
-17,8

Miara dBW jest używana do określania wysokich, "głośnikowych" poziomów mocy. 0dBW = 1W.

Poziom ciśnienia akustycznego określa się w jednostkach dB SPL (ang. Sound Pressure Level). Poziom 0 dB SPL określa się jako próg słyszenia. Przyjmuje się, iż jest on równy 0,00002 Pa. Przeciętny poziom ciśnienia akustycznego w cichych pomieszczeniach wynosi 40 dB SPL, w trakcie rozmowy 60 dB SPL, w czasie koncertu rockowego do 120 dB SPL. 130 dB SPL jest uznawane za próg słyszenia bolesnego.


Dynamika ludzkiego słuchu

Porównanie dynamiki ludzkiego słuchu z osiągnięciami techniki

Moc akustyczna określana w dB PWL jest związana z określaniem czasu pogłosu w pomieszczeniu zamkniętym oraz skuteczności głośników. Ze względu na mniejszy związek z postrzeganą głośnością moc akustyczna jest mniej popularna od ciśnienia akustyczna.

Zestawienie miar logarytmicznych stosowanych w inżynierii dźwięku.
NAZWA JEDNOSTKIWIELKOŚĆ FIZYCZNA0 = ...
dBuwartość skuteczna napięcia0,775 V RMS
dBvwartość skuteczna napięcia0,775 V RMS
dBVwartość skuteczna napięcia1 V RMS
dBmmoc sygnału elektrycznego1 mW
dBWmoc sygnału elektrycznego1 W
dB SPLciśnienie akustyczne0,00002 Pa
dB PWLmoc akustyczna