ekspandery i bramki szumowe

Ekspandery pełnią rolę odwrotną do kompresorów. Wśród ekspanderów można wyróżnić dwie grupy urządzeń:

Ekspandery stosowane w układach kompander-ekspander w systemach redukcji szumów oraz w systemach mikrofonów bezprzewodowych. Rola tego typu ekspanderów sprowadza się do podniesienia poziomu dynamiki sygnału. Często przetwarzanie dynamiki odbywa się w różny sposób w różnych pasmach częstotliwości.

Innego typu ekspandery (ang. downward expanders) ograniczają wzmocnienie sygnałów o amplitudzie mniejszej od zdefiniowanego progu (ang. treshold). Podobną rolę pełni bramka szumowa, która "wycina" wszystkie sygnały o amplitudzie nie przekraczającej ustalonego progu. Tego typu układy w nagłaśnianiu mogą posłużyć do wytłumienia niepożądanych dźwięków otoczenia zbieranych przez mikrofony. Skutkiem takiego działania może być lepsze zabezpieczenie przed akustycznym sprzężeniem zwrotnym. Bramki szumowe są także często stosowane przy nagłaśnianiu perkusji w celu ograniczenia zbierania pogłosu i dudnień i tym samym polepszenia dynamiki dźwięku nagłaśnianego zestawu perkusyjnego. Poniższy wykres przedstawia funkcję przenoszenia typowej bramki szumowej.

Jaki wpływ na brzmienie ma zastosowanie bramki szumowej? W tabeli zamieszczono odnośniki do plików ze zbramkowanym dźwiękiem. Poniższe przykłady odzwierciedlają negatywne efekty stosowania bramki szumowej dla sygnałów innych niż perkusja.

MATERIAŁ DŹWIĘKOWYBRZMIENIE ORYGINALNEBRAMKA SZUMOWA
wokalWAV (~880kB), MP3 (~85kB)WAV (~880kB), MP3 (~85kB)
wokal+gitaraWAV (~880kB), MP3 (~85kB)WAV (~880kB), MP3 (~85kB)