equalizery

Equalizery (korektory) to urządzenia służące do modyfikacji charakterystyki częstotliwościowej sygnału audio. Najczęściej stosowane typy equalizerów stanowią korektory parametryczne i korektory graficzne.

Korektor parametryczny w prosty sposób umożliwia bardzo elastyczną kontrolę charakterystyki sygnału poprzez regulację za pomocą dostępnych pokręteł parametrów zaimplementowanych filtrów. Dla poszczególnych filtrów istnieje możliwość płynnej regulacji jego częstotliwości środkowej oraz dobroci (odpowiadającej za szerokość pasma). Najczęściej dostępnych jest kilka filtrów, z których każdy jest przeznaczony do pracy w innym paśmie częstotliwości.

Korektory graficzne umożliwiają jedynie podbicie lub wytłumienie poszczególnych częstotliwości za pomocą filtrów o stałych częstotliwościach środkowych (określonych przez normę ISO). Typowy korektor 1-oktawowy posiada możliwość regulacji w dziesięciu pasmach, natomiast korektor 2/3-oktawowy w piętnastu. Typowy korekto 1/3-oktawowy daje możliwość korekcji w 27, 30 lub 31 pasmach. Poniższe rysunki przedstawiają kolejno typowy widok wyposażonego w potencjometry panelu korektora z podpisanymi odpowiadającymi im częstotliwościami oraz odpowiedzi impulsowe poszczególnych filtrów i sumaryczną odpowiedź impulsową korektora.


Korektor graficzny

Odpowiednie użycie korektorów może znacznie poprawić jakość brzmienia końcowego miksu. Stanowi to jednak jeden z najtrudniejszych elementów sztuki miksowania. Nie ma gotowych recept na dobry miks, można jednak sformułować kilka podstawowych zasad, którymi należy się kierować przy korzystaniu z korektorów.