przykłady systemów nagłośnieniowych

Na rysunku przedstawiony prosty system nagłośnieniowy, który można podzielić na trzy części:

Typowe systemy nagłośnieniowe posiadają bardziej skomplikowaną budowę. Poniższy schemat opisuje typowy system służący do nagłośnienia niewielkiego zespołu.

Najbardziej rozbudowanego systemu wymaga nagłośnienie dużego zespołu koncertującego na dużej powierzchni.

Przykładowe projekty systemów nagłośnieniowych:

1. Projekt systemu nagłośnieniowego koncertu rockowego
2. Projekt nagłośnienia kościoła