Przyszłe potrzeby

  • Rozwój algorytmów na potrzeby dyskryminacji nieistotnych danych oraz implementacja metod pozwalających na odkrywanie zależności między urządzeniami w systemach wielokamerowych
  • Opracowanie bezpiecznych i pewnych technik uzuwania nagrań, poprzez podanie określonych ram czasowych, z zachowaniem pełnej dostęności do pozostałych rejestracji
  • Wypracowanie rozwiązań łatwo adaptowalnych do odmiennych scenariuszy (np. różna infrastruktura, ustawodawstwo)
  • Rozwój wiedzy w zakresie sposobów i metod stosowania systemów monitoringu