maskowanie

Na rysunku przedstawiono zależność między wartością przesunięcia dolnej granicy słyszalności a częstotliwością tonu zagłuszanego tonami o częstotliwościach 200, 400, 800, 1200, 2400, i 3500Hz oraz poziomach natężenia dźwięku 20, 40, 60, 80 i 100dB.

(45kB)

(41kB)

(40kB)

(43kB)

(39kB)

(39kB)

Na podstawie przedstawionych wyników można wyciągnąć następujące wnioski: