ocena jakości akustycznej wnętrz

Ocena własności akustycznych pomieszczeń opiera się na porównywaniu wartości liczbowych. Przykładem takiego podejścia jest pomiar pojedynczego parametru jak np. poziomu ciśnienia akustycznego lub czasu pogłosu w danym pomieszczeniu. Dla pomieszczeń przemysłowych kryterium to może być wystarczające, istnieją jednak pomieszczenia (sale koncertowe, sale teatralne, studia nagrań), gdzie oprócz eliminacji hałasu pojawia się problem zapewnienia właściwych warunków odsłuchu. Bazowanie na pojedynczym parametrze jest wtedy skazane na niepowodzenie. Dlatego też przy ocenie tego typu pomieszczeń rozpatruje się wiele czynników jednocześnie.

Podstawowymi własnościami akustycznymi pomieszczeń, wpływającymi na percepcję odbiorcy są:


Czynniki wpływające na własności akustyczne wnętrz

Metoda oceny jakości akustycznej wnętrz wg Beranka

Parametry obiektywne oceny jakości akustycznej wnętrz