projekt studia emisyjnego w rozgłośni radiowej

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje propozycję rekonfiguracji studia S4 i reżyserni przy tymże studiu w Radiu Pik z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej.

Choć projekt miał według początkowych założeń dotyczyć w pierwszym rzędzie zagadnień sprzętowych, wymiany starego wyposażenia reżyserni i studia, w szczególności zaś propozycji zakupu konsolety cyfrowej, to jednak samo położenie rozgłośni, w centrum dużego miasta przy bardzo ruchliwej ulicy, zdeterminowało nieco szerszy kierunek projektu. Okazało się bowiem, że zabytkowy budynek, w którym mieści się radio, nie spełnia wymogów izolacyjności przegród, szczególnie tych zewnętrznych. Nieodpowiednie są również (według norm i zaleceń OIRT) powierzchnie i kubatury pomieszczeń, których tyczy się ten projekt. Mimo tych niedogodności, niemożliwa jest jakakolwiek ingerencja w strukturę budynku, włącznie z zakazem wymiany okien, z uwagi na zabytkowość budynku. Konieczne więc stało się ujęcie w projekcie problemów izolacyjności w inny sposób, taki, który nie stoi w sprzeczności z żądaniami miejskiego Konserwatora Zabytków.

Projekt zawiera, oprócz propozycji zakupu, kosztorysu i specyfikacji sprzętu, również propozycję sposobu polepszenia akustyki wnętrz, poprawy izolacyjności i innych parametrów akustycznych. Konieczność takiego podejścia unaoczniają, zamieszczone dalej, badania właściwości akustycznych pomieszczeń, a w szczególności izolacyjności przegród oraz czasu pogłosu. Pewną drogę zmian wyznaczają także obliczenia częstotliwości własnych pomieszczeń i porównanie faktycznych proporcji pomieszczeń z zalecanymi.

Pierwszy dział niniejszego projektu zawiera opis stanu aktualnego pomieszczeń, w tym ogólne omówienie architektury, a także przedstawienie dokumentacji pomiarów. W drugim dziale znajduje się propozycja zmian w wystroju wnętrz, która ma na celu znaczną poprawę własności akustycznych pomieszczeń. W trzecim i czwartym dziale umieszczono propozycje zakupu sprzętu: propozycję wysokonakładową i profesjonalna oraz propozycję niskonakładową.

Architektura i pomiary

Adaptacja pomieszczeń

Wyposażenie pomieszczeń - wersja wysokonakładowa

Wyposażenie pomieszczeń - wersja niskonakładowa