studia emisyjne

Studia emisyjne są najmniejsze pod względem objętości pośród studiów radiowych. Podstawowe parametry studiów emisyjnych przedstawiono poniżej:

Grupę pomieszczeń położonych obok siebie i wyposażonych w urządzenia techniczne, połączonych ze sobą w układ funkcjonalny umożliwiający emisję i kontrolę jednego programu nazywa się zespołem emisyjnym. W skład zespołu emisyjnego wchodzą:

Wszystkie te pomieszczenia powinny być usytuowane jak najbliżej siebie, zwłaszcza reżysernia i studio spikerskie.

Przykładowy projekt studia emisyjnego w rozgłośni radiowej