projekt nagłośnienia kościoła

PROJEKT  NAGŁOŚNIENIA KOŚCIOŁA

PROJEKT NAGŁOŚNIENIA KOŚCIOŁA

Niniejszy projekt miał na celu zbadanie właściwości akustycznych jednego z kościołów oraz zaproponowanie na podstawie wyników pomiarów optymalnych rozwiązań usprawniających system nagłośnienia. Pod uwagę wzięte zostały wszystkie sugestie zleceniodawcy. Zaproponowano alternatywnie rozwiązanie niskobudżetowe oraz wysokobudżetowe.

Spis treści:

Zagadnienia ogólne.

Przegląd spotykanych rozwiązań.

Pomiary.

Wymagania użytkownika.

Projekt niskobudżetowy - modernizacja.

Projekt wysokobudżetowy.