projekt niskobudżetowy - modernizacja

PROJEKT NISKOBUDŻETOWY – MODERNIZACJA

ZAŁOŻENIA:

- uzyskanie maksymalnej poprawy jakości nagłośnienia przy minimalnych kosztach

- dokładne uwzględnianie życzeń użytkownika

- wynikiem ma być system maksymalnie prosty w obsłudze.


1. Stan obecny obiektu.

- mikrofony: dynamiczny umieszczony na mównicy, pojemnościowy płaszczyznowy na ołtarzu, dynamiczny bezprzewodowy;

- układ antysprzężeniowy;

- wzmacniaczo-mikser typ SPM-200 stereo;

- zespoły głośnikowe – rozmieszczenie i wygląd jak na rysunkach poniżej.


Rys. 1 Rozmieszczenie głośników i mikrofonów

Rys.2 Zespoły głośnikowe

Mniejszy zespół umieszczony jest jedynie przy wejściu wewnątrz kościoła.


2. Działanie układu nagłośnieniowego

W trakcie pracy występowały następujące problemy:


3. Proponowane rozwiązania.

a) Przekonfigurowanie zespołu głośników

Przeprowadzone w kościele doświadczenia pozwoliły na określenie, jako krytycznego dla sprzężeń, głośnika zaznaczonego na Rys. 1 na czerwono. Głośnik ten służył do nagłośnienia obszaru za ołtarzem w którym występowała zbyt niska głośność. Nasze rozwiązanie polegało na tym, aby zamiast tego pojedynczego głośnika zastosować dwa umieszczone w minimalnej odległości od znajdujących się tam foteli i obciążyć je minimalną mocą. Przekonfigurowany został także system połączeń. Propozycja ta, wraz z projektem okablowania, przedstawiona jest na poniższym rysunku. Ponadto przewidziany został dodatkowy głośnik do odsłuchu w zakrystii.


Rys. 3 Projekt nagłośnienia

b) Zmiana układu antysprzężeniowego

Przyjęte jako bardzo ważne kryterium cenowe uniemożliwia zastosowanie w tym projekcie cyfrowego układu antysprzężeniowego. Wobec tego jedynym możliwym rozwiązaniem staje się zastosowanie kaskady filtrów zerowych wycinających ze spektrum bardzo wąskie pasma. Przeprowadzone pomiary pozwoliły stwierdzić, że przybliżone częstotliwości na których najsilniej powstają sprzężenia to: 700 Hz, 2500 Hz, 15 kHz. Proponowane rozwiązanie, wraz z charakterystykami umieszczone są na poniższych rysunkach. Wszystkie filtry są przestrajane w zakresach odpowiednio : 550¸860 Hz, 2¸3 kHz, 12,2¸18,9 kHz, tak, aby jak najskuteczniej zapobiegały sprzężeniom. Regulacji podlega także tłumienie filtru (ustawianie maksimum), oraz jego dobroć (ustawianie minimalnego pasma potrzebnego do eliminacji tłumienia). Potencjometry które odpowiadają za te regulacje to, w kolejności omawiania, Px2, Px1, Px3 (x=1,2,3).


Rys. 4 Schemat filtru

R1 – 100 kW 5%,

R11, R21, R31 – 121 kW 1%,

R12, R22, R32 – 17,8 kW 1%,

R13, R23, R33 – 1,21 kW 1%,

R14 – 300 W 5%,

R15, R25, R35 – 30 kW 5%,

R24 – 510 W 5%,

R34 – 1,5 kW 5%,

P11 ,P21 ,P31 – 10 kW wieloobrotowy,

P12 ,P22 ,P32 – 2 kW wieloobrotowy,

P13 ,P21 ,P33 – 2.2 kW ,

C1,C2 – 100nF 5%,

C11 ,C12 ,C13 – 22nF 2%,

C21 ,C22 ,C23 – 6,2nF 2%,

C31 ,C32 ,C33 – 1nF 2%,

U1 ¸ U4  - TL 082


Rys. 5 Charakterystyka częstotliwościowa

Charakterystyka powyższa jest przebiegiem teoretycznym uzyskanym dla środkowych położeń wszystkich potencjometrów.