wymagania użytkownika

Wymagania użytkownika

Przyjęte założenia wychodzą naprzeciw oczekiwaniom tych, którzy przychodzą do rozpatrywanej świątyni.

Najważniejszym założeniem z punktu widzenia proboszcza jest zrozumiałość mowy oraz brak niepożądanych sprzężeń elektroakustycznych. Ponadto istotna jest prosta obsługa wiążąca się z niezawodnością systemu jako całości. Wymaganie takie jest podyktowane warunkami eksploatacji. Chodzi o to, aby nie angażować dodatkowych osób do konserwacji i strojenia systemu. Należy raz dobrać parametry i zostawić sekcję korekcji i ustawiania poziomów. Docelowym stanem układu jest sytuacja, w której jeden klawisz uruchamia cały system i aby nie była wymagana interwencja w nastawione parametry.