studia słuchowiskowe

Słuchowiska i radiowe spektakle teatralne mogą być realizowane w pojedynczych studiach słowno-muzycznych lub w zespołach słuchowiskowych. Studia bądź zespoły słuchowiskowe służą do zapisu audycji słownych przy udziale wielu osób. Audycje te mogą być wzbogacone o efekty akustyczne, zapisane w studiach do wytwarzania efektów bądź też przekopiowane z cyfrowego lub analogowego nośnika informacji i zmontowane przez montażystę.

Różnorodne formy słuchowisk wymagają zastosowania różnych warunków akustycznych w studio, a przede wszystkim różnych czasów pogłosów. Najłatwiej można to uzyskać przez posługiwanie się w tym celu zespołem studiów o różnej objętości i różnych warunkach pogłosowych (zespołem słuchowiskowym). Zespół taki składa się najczęściej z 2 do 4 studiów połączonych wizualnie przez wspólną reżyserię. Jedno z tych studiów o objętości 150 ¸ 300m3 jest silnie wytłumione, drugie charakteryzuje się optymalnym czasem pogłosu dla mowy i objętością rzędu 600 ¸ 1000m3. Zespół słuchowiskowy współpracuje zazwyczaj z komorą pogłosową, urządzeniami do powiększania czasu pogłosu oraz ze studiem efektów akustycznych.
Studio pogłosowe ma umożliwić wyretuszowanie zapisu i zwiększenie w zapisie efektu pogłosu w przypadku, gdy zapis przeprowadzono w pomieszczeniu zbyt silnie wytłumionym bądź w nieodpowiednich warunkach akustycznych, np. na otwartej przestrzeni. Za pomocą studia pogłosowego można również uzyskać w zapisie specjalne efekty pogłosowe.
Studia do efektów akustycznych charakteryzują się tym, że są w nich wykonane schody, chodniki, posadzki cementowe, żwirowe itp., służące do wytwarzania różnych efektów, np. chodzenie po skrzypiących schodach, kroki po żwirze, szum wody wyciekającej z kranu, zamykanie drzwi i wiele innych. Do wytwarzania niektórych efektów stosuje się wiele przyrządów i urządzeń, jak drzwi z różnymi zamkami, "maszynę" do wytwarzania efektu wiatru itp.

Przykład zespołu słuchowiskowego rozgłośni radiowej, składającego się z 12 pomieszczeń przedstawiono poniżej:

(62kB)

gdzie 1 - reżysernia, 2 - studio słuchowiskowe, 3 - kabina o własnościach akustycznych i wyposażeniu charakterystycznym dla piwnicy, 4 - kabina o własnościach akustycznych i wyposażeniu charakterystycznym dla łazienki, 5 - kabina o własnościach akustycznych i wyposażeniu charakterystycznym dla "budki telefonicznej", 6 - studio plenerowe, 7 - studio pogłosowe, 8 - studio normalne, 9 - przedsionek ciszy, 10 - reżysernia pokoju przesłuchań zbiorowych, 11 - pokój przesłuchań zbiorowych, 12 - pokój rekwizytów.