wytyczne budowy studiów radiowych

ZAGADNIENIA:

Wszystkie przedstawione poniżej wytyczne budowy studiów radiowych mają zapewnić poziom zakłóceń własnych rzędu 25¸30dBA oraz dobrą izolację akustyczną od szumów i hałasów zewnętrznych.

(1kB)

Rozmieszczenie ustrojów dźwiękochłonnych i rozpraszających

Rozmieszczenie materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych, jak i rozpraszających ma istotne znaczenie dla zapewnienia poprawnego rozkładu energii dźwiękowej w pomieszczeniu. Z dotychczasowych doświadczeń można ustalić następujące warunki dla studiów:

Przykładowe ustroje dźwiękochłonne

(1kB)

Podłogi pływające

Pływające podłogi stosowane są na stropach dla zwiększenia ich izolacyjności akustycznej oraz tłumienia dźwięków uderzeniowych. Składają się one z warstwy przeciwdrganiowej (styropian "akustyczny", sprężyny) oraz płyty dociskowej stanowiącej równocześnie podkład pod wierzchnią warstwę podłogową. Styropian akustyczny jest materiałem mało wytrzymałym, stąd w przypadku większych pomieszczeń wykorzystywane są sprężyny. Płyta dociskowa w pływającej podłodze powinna być odizolowana od ścian za pomocą warstwy materiału sprężystego. W przeciwnym przypadku efekt tłumienia dźwięków uderzeniowych przez pływająca podłogę maleje.

(1kB)

Okna dźwiękoszczelne

W przypadku studiów radiowych okna zewnętrzne powinny być potrójne, szczelne, najbardziej jednak pożądane jest unikanie okien w ogóle. Izolacyjność akustyczna okien podwójnych lub potrójnych zależy od:

Izolacyjność akustyczna układów potrójnych zależy nie tylko od grubości i rozstawu szyb, ale również od wzajemnego stosunku grubości poszczególnych szyb i wzajemnego stosunku odległości między nimi.

Okna między studiami a pomieszczeniami kontrolnymi (okna reżyserskie) muszą być wykonane z dwóch lub trzech grubych tafli szkła o różnych grubościach (w celu uniknięcia tych samych częstotliwości rezonansowych) umieszczonych w odstępie około 10cm, odizolowanych od ram paskami gumy lub cienkiego filcu i dociśniętych drewnianymi listwami. Powierzchnia okna dźwiękoszczelnego powinna być możliwie mała a szyby powinny być wykonane z jednej tafli szkła , gdyż wszelkie dodatkowe połączenia zmniejszają szczelność okna. Izolacyjność akustyczna tak skonstruowanych okien sięga 45dBA (dwie szyby) lub 55dBA (trzy szyby).

(1kB)

Drzwi dźwiękoszczelne

Wartość izolacyjności akustycznej drzwi zależy od:

Zastosowanie podwójnych drzwi wielowarstwowych z przedsionkiem ciszy wyłożonym ustrojami dźwiękochłonnymi umożliwia uzyskanie izolacyjności akustycznej drzwi rzędu 60dBA.

(1kB)

Klimatyzacja

Odpowiednie wytłumienie hałasu generowanego przez urządzenia klimatyzacyjne w studiach radiowych ma kluczowy wpływ na poziom szumów w pomieszczeniu. Ograniczenie szumu wytwarzanego przez klimatyzację można uzyskać stosując:

(1kB)

Reżysernie

Najczęściej spotyka się jedno z dwóch rozwiązań architektonicznych pomieszczeń wykorzystywanych jako reżysernie w studiach radiowych lub nagraniowych. Są to:

W przypadku koncepcji LEDE (skrót od live end, dead end) pomieszczenie jest podzielone na dwie części. Jedna z nich (obszar wokół monitorów odsłuchowych) jest wyłożona materiałami dźwiękochłonnymi (część wytłumiona, "martwa" ang. dead). Druga część natomiast (za słuchaczem) jest silnie rozpraszająca ("żywa" ang. live). Do tego celu wykorzystuje się kasetony i inne konstrukcje zaokrąglone lub z otworami. Taka konfiguracja studia zapewnia większą dokładność i wierność brzmienia reprodukowanego dźwięku.

W przypadku koncepcji "non-environment" mamy do czynienia z pomieszczeniem prawie bezechowym, w którym jedynymi powierzchniami odbijającymi dźwięk są ściana przednia oraz podłoga.

(56kB)
Studio wykonane w technice LEDE przy użyciu pianki StudioFoam Wadges firmy Auralex Acoustics