studia koncertowe

W odróżnieniu od małych i średnich studiów muzycznych, studia koncertowe mają ściśle zlokalizowane podium dla orkiestry i chóru. Po oby stronach estrady znajdują się zazwyczaj reżysernia oraz studio spikerskie. Pomieszczenia te łączą się ze studiem za pomocą okien dźwiękoszczelnych. Pozostała część studia przeznaczona jest dla publiczności. Objętość studiów koncertowych waha się od 5 do 20 tys m3 i zależy przede wszystkim od liczby wykonawców, rodzaju muzyki, powierzchni zajętej przez publiczność. Fotele dla publiczności powinny mieć odpowiednią chłonność, aby obecność publiczności nie wpływała na zmianę czasu pogłosu studia. Wartość czasu pogłosu waha się od 1,4s dla mniejszych studiów (5000 ¸ 7500m3) do 2,5s dla studiów o objętości do 20000m3, przy czym na ogół stosuje się duże wartości czasu pogłosu przy jednoczesnym zapewnieniu właściwych opóźnień czasowych pierwszego odbicia, dobrego rozproszenia energii dźwiękowej i możliwie jednorodnego nagłośnienia całego studia. Są to tendencje zbieżne z zasadami projektowania sal koncertowych.