proste systemy nagłośnieniowe

Powyższy rysunek przedstawia najprostszy system nagłośnieniowy stworzony w celu nagłośnienia trzech członków zespołu muzycznego. Taki system można podzielić na trzy sekcje: przetworniki wejściowe, przetwarzanie sygnału i przetworniki wyjściowe.

 1. Przetworniki wejściowe - trzy mikrofony konwertujące odbierane fale dźwiękowe do postaci sygnałów audio, które następnie są przesyłane kablami do stosownych urządzeń.
 2. Przetwarzanie sygnałów - trzy mikrofony są podłączone do oddzielnych wejść konsolety mikserskiej, która pełni wymienione poniżej funkcje:
  1. Wstępne wzmocnienie sygnału (ang. Preamplification) - Sekcja mikrofonowa konsolety wzmacnia poziom sygnału z każdego mikrofonu do poziomu liniowego
  2. Korekcja barwy (ang. Equalization) - Konsoleta umożliwia regulację natężenia dźwięku w kilku podpasmach częstotliwości indywidualnie dla każdego mikrofonu. Pozwala to uzyskać bardziej przyjemne lub bardziej zrozumiałe brzmienie.
  3. Miksowanie (ang. Mixing) - Liniowy sygnał wyjściowy z konsolety stanowi sumę wszystkich przetworzonych sygnałów wejściowych.
  Sygnał wyjściowy z konsolety jest doprowadzony do wzmacniacza mocy. Wzmacniacz mocy podnosi liniowy poziom sygnału (0,1 ÷ 100 mW) do poziomu dostosowanego do podłączonych głośników (0,5 ÷ 500W).
 3. Przetwornik wyjściowy - Głośnik przetwarza sygnał wyjściowy wzmacniacza mocy na dźwięk.
Poza urządzeniami wymienionymi powyżej integralną część każdego systemu nagłośnienia stanowi pomieszczenie, w którym znajduje się ów system. Parametry akustyczne pomieszczenia mogą istotnie wpływać na jakość generowanego dźwięku.