zasady projektowania i obsługi systemów nagłośnieniowych

Projektując system nagłośnienia należy brać pod uwagę kilka czynników:

Prawidłowe funkcjonowanie systemu nagłośnieniowego jest możliwe po spełnieniu pewnych warunków. Przede wszystkim należy zabezpieczyć system przed powstawaniem akustycznych sprzężeń zwrotnych. Poza tym należy tak rozmieścić mikrofony i głośniki oraz skonfigurować dostępne urządzenia mikserskie aby brzmienie dźwięku było oceniane jak najlepiej przez jak największą liczbę słuchaczy.

Najlepszy sposób doskonalenia wiedzy z zakresu technik nagłaśniania to ciągłe eksperymentowanie i sprawdzanie swoich pomysłów w rzeczywistych warunkach. Istnieją jednak pewne zasady, których znajomość pozwala szybciej osiągnąć zamierzony cel związany z tą dziedziną: