zasady ustawiania konsolety


Sugerowana pozycja konsolety

Przy nagłaśnianiu ważną rolę pełni pozycja konsolety mikserskiej, która powinna stać w polu, w którym dźwięk jest najbardziej podobny do dźwięku słyszanego przez większość publiczności. Zalecane jest ustawienie konsolety w odległości od głośników nie mniejszej niż odległość między głośnikami, lecz nie większej niż podwójna odległość między głośnikami. Zasada ta powinna być zawsze przestrzegana w typowych pomieszczeniach. Jeżeli jednak zajmowana przez publiczność powierzchnia odsłuchu posiada bardzo nietypowy kształt, pożyteczne może okazać się pewne odstępstwo od zasady.

Konsoleta powinna być ustawiona w pobliżu osi akustycznej (łączącej punkty równoodległe od obu głośników) jednak nie dokładnie na osi. Jest to spowodowane tym, że w centrum mogą nie być słyszalne pewne niekorzystne zjawiska pogarszające jakość brzmienia w całym pomieszczeniu (np. filtracja grzebieniowa), które powinien słyszeć, by móc z nimi walczyć, realizator dźwięku.