odwracanie fazy sygnału

Najprostszą techniką redukującą poziom, przy którym występuje sprzężenie zwrotne jest proste odwrócenie biegunowości (fazy) poszczególnych wyjść konsolety odsłuchowej (monitorowej). W przeciwieństwie do konsolety głównej, gdzie mamy do czynienia z różnego rodzaju kombinacjami BUS-ów i gdzie obraz dźwiękowy otrzymywany z wielu mikrofonów zależy od specyficznych relacji fazowych pomiędzy kanałami, miksy monitorowe są raczej niezależne i nie mieszają się, ani nie nachodzą na siebie.
Wpływ biegunowości sygnału na poziom występowania sprzężeń a tym samym na wartość wzmocnienia systemu może być bardzo wyraźny, zwłaszcza w przypadku niskich częstotliwości, dla których sygnały zbierane przez mikrofon bezpośrednio od mówcy oraz z zespołu głośnikowego mają zgodne fazy i dodając się do siebie znacznie przewyższają próg występowania sprzężeń. Proste odwrócenie fazy spowoduje ich odjęcie.

Najprostszym sposobem odwrócenia biegunowości jest zamiana miejscami przewodów doprowadzających sygnał do zespołów głośnikowych. Można również wykorzystać specjalnie w tym celu zamontowane w konsoletach monitorowych przełączniki. Nie jest zalecane odwracanie biegunowości w mikrofonach, gdyż może to wpłynąć na zmianę obrazu stereofonicznego