wpływ odległości pomiędzy urządzeniami

Aby wyznaczyć maksymalne wzmocnienie układu (nie wywołujące zjawiska sprzężenia zwrotnego) przyjmujemy, że zarówno zespół głośnikowy jak i mikrofon są wszechkierunkowe.

(48kB)

Mikrofon znajduje się w odległości 1 stopy od lektora. Poziom głosu lektora przy mikrofonie wynosi 70dB SPL. Aby uprościć obliczenia zakładamy, że mówca jest na wolnym powietrzu, stąd czynnik pogłosowy może zostać pominięty.

Przy wyłączonym systemie nagłaśniającym poziom głosu mówcy odbierany przez słuchacza może być wyznaczony z równania:

70dB - [20log(Do/Ds)]
= 70 - [20log(20/1)]
= 70 - (20log(20))
= 70 - (20*1.301)
= 70 - 26
= 44dB

Następnie system nagłaśniający zostaje załączony a poziom podnoszony aż do momentu pojawienia się sprzężenia. Poziom głosu mówcy, jaki jest odbierany przez słuchacza w tym przypadku wynosi:

70dB - [20log(D2/D1)]
= 70 - [20log(18/10)]
= 70 - (20*0.2552725)
= 70 - 5
= 65dB

Wzmocnienie systemu jest równe różnicy pomiędzy tymi wartościami i w tym przypadku wynosi 65dB - 44dB = 21dB
Uwzględniając teraz 6dB margines bezpieczeństwa przed akustycznym sprzężeniem zwrotnym rzeczywiste maksymalne wzmocnienie układu wynosi 15dB.

Aby zwiększyć maksymalne wzmocnienie systemu nagłośnieniowego należy więc:

Aby sprawdzić wartość wzmocnienia systemu dla innego zestawu parametrów wpisz dowolne (dodatnie) wartości w odpowiednie pola a następnie kliknij na przycisk:
Odległość pomiędzy mówcą a słuchaczem (D0):
Odległość pomiędzy mówcą a mikrofonem (Ds):
Odległość pomiędzy zespołem głośnikowym a mikrofonem (D1):
Odległość pomiędzy zespołem głośnikowym a słuchaczem (D2):

Maksymalne wzmocnienie systemu wynosi: