oszacowanie bezpiecznego marginesu

Jak silnie powinien być obniżony poziom dźwięku poniżej progu występowania sprzężenia zwrotnego zależy zarówno od wymaganej jakości dźwięku jak i od właściwości otoczenia. Generalnie, im bardziej pogłosowe pomieszczenie (zwłaszcza w przypadku małych pomieszczeń) tym silniej powinien być obniżony poziom dźwięku poniżej poziomu występowania sprzężenia. W pomieszczeniach silnie pogłosowych, gdzie zadowalająca przejrzystość dźwięku jest zazwyczaj trudna do uzyskania, optymalna redukcja wynosić powinna conajmniej 6dB poniżej wartości, przy której występuje dzwonienie (nierzadko zaleca się obniżenie poziomu aż o 10dB, zwłaszcza w przypadku koncertów, podczas których poziomy dźwięków mogą ulegać bardzo szybkim i gwałtownym zmianom). W przypadku pomieszczeń o słabym pogłosie 3dB redukcja jest w zupełności wystarczająca.
Poniższy wykres przedstawia zachowanie się systemu przy wzmocnieniach zbliżonych do poziomu występowania sprzężeń zwrotnych. Jak widać, przy 2dB redukcji pewne transjenty w przebiegu są ciągle wyraźnie widoczne. Dopiero redukcja o 6dB zapewnia w miarę gładki przebieg charakterystyki czętotliwościowej:

(80kB)