projektowanie z wykorzystaniem aplikacji Catt Acoustic

Ocena projektu sali koncertowej, audytorium lub kościoła w ogromnym stopniu zależy od właściwości akustycznych, które dokładnie sprawdzić można jedynie dopiero po wybudowaniu pomieszczenia. Istnieją pewne teoretyczne zasady i wzory, na podstawie można przewidywać zachowanie fal akustycznych w danej przestrzeni. Efektywna tego typu analiza wymaga jednak bardzo złożonych obliczeń, przez co niezbędne staje się użycie komputera.

Catt Acoustic to program komputerowy pozwalający na symulację właściwości odsłuchowych wirtualnego pomieszczenia o zadym kształcie i znanych współczynnikach absorbcji wszystkich powierzchni ograniczających badaną przestrzeń. Po zdefiniowaniu źródeł akustycznych, na podstawie obliczeń możliwe jest uzyskanie rozkładu pola akustycznego oraz wyznaczenie wartości wielu współczynników określających m.in. zrozumiałość mowy w danej sali.

Wszystkie teoretyczne obliczenia i symulacje dotyczące akustyki mogą być obarczone pewnym błędem, jednak mimo to ich wartość jest niepodważalna, ponieważ pozwalają w porę skorygować ewentualne błędy w projekcie, których usunięcie już po wybudowaniu pomieszczenia i dokonaniu pomiarów w rzeczywistych warunkach byłoby ogromnie trudne i kosztowne.

W dalszej części rozdziału opisano projekty sali koncertowej oraz audytorium wykonane przy użyciu programu Catt Acoustic.

1. Projekt sali koncertowej
2. Projekt audytorium Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku