projekt sali koncertowej

Projekt opisywanej sali koncertowej jest projektem wzorcowym, wykonanym przez twórców programu Catt Acoustic.


Kształt badanej sali (kliknij aby powiększyć dany obrazek)

Catt Acoustic umożliwia wizualizację projektowanej sali poprzez stworzenie plików w formacie AVI lub VRML.

Kliknij aby obejrzeć prezentację [4MB]
Prezentacja sali zaprojektowanej w programie Catt Acoustic (ściągnij [4MB])

Prezentacja w formacie VRML
Jeśli nie posiadasz przeglądarki umożliwiającej przeglądanie dokumentów VRML, zainstaluj plugin COSMO PLAYER [3.3MB] lub CORTONA [1.6MB].

Na poniższym rysunku przedstawiono rozmieszczenie punktów, dla których przeprowadzono symulację brzmienia dźwięku pochodzącego od zdefiniowanego źródła A0. Stosowne pliki dźwiękowe zawarto w tabeli.


ORYGINALNE BRZMIENIE ŹRÓDŁA WAV (2.5MB), MP3 (261kB)
BRZMIENIE W PUNKCIE 01 WAV (5MB), MP3 (0.4MB)
BRZMIENIE W PUNKCIE 04 WAV (5MB), MP3 (0.4MB)
BRZMIENIE W PUNKCIE 13 WAV (5MB), MP3 (0.4MB)
BRZMIENIE W PUNKCIE 25 WAV (5MB), MP3 (0.4MB)
BRZMIENIE W PUNKCIE 31 WAV (5MB), MP3 (0.4MB)

W celu przeprowadzenia symulacji wymagane jest wcześniejsze zdefiniowanie prametrów źródła, w tym jego charakterystyki kierunkowej.


Charakterystyka kierunkowa źródła

Poniższe wykresy, wykonane w programie Catt Acoustic, ilustrują rozkład czasu pogłosu oraz rozkład wartości współczytnnika RASTI w badanej sali.


Rozkład czasu pogłosu

Rozkład RASTI