projekt audytorium

W programie Catt Acoustic przeanalizowane zostały właściwości akustyczne audytorium Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku.


Kształt badanej sali (kliknij aby powiększyć dany obrazek)

Prezentacja w formacie VRML
Jeśli nie posiadasz przeglądarki umożliwiającej przeglądanie dokumentów VRML, zainstaluj plugin COSMO PLAYER [3.3MB] lub CORTONA [1.6MB].

Obecna wersja modelu sali zaprogramowanego w Catt Acoustic nie uwzględnia niektórych szczegółów budowy.

Kliknij aby obejrzeć prezentację [6MB]
Prezentacja sali zaprojektowanej w programie
Catt Acoustic (ściągnij [6MB])
Kliknij aby obejrzeć prezentację [8MB]
Rzeczywisty wygląd audytorium
(ściągnij [8MB])

Na poniższym rysunku przedstawiono rozmieszczenie punktów, dla których przeprowadzono symulację brzmienia dźwięku pochodzącego od zdefiniowanego źródła A0. Stosowne pliki dźwiękowe zawarto w tabeli.


ORYGINALNE BRZMIENIE ŹRÓDŁA WAV (2.5MB), MP3 (261kB)
BRZMIENIE W PUNKCIE 01 WAV (5MB), MP3 (0.4MB)
BRZMIENIE W PUNKCIE 02 WAV (5MB), MP3 (0.4MB)
BRZMIENIE W PUNKCIE 03 WAV (5MB), MP3 (0.4MB)
BRZMIENIE W PUNKCIE 04 WAV (5MB), MP3 (0.4MB)
BRZMIENIE W PUNKCIE 05 WAV (5MB), MP3 (0.4MB)

Jedno z wielu możliwych w programie Catt Acoustic obliczeń pozwala uzyskać rozkłady ciśnienia akustycznego w następujących po sobie okresach czasu. Zobrazowanie wyników znajduje się poniżej.