systemy nagłośnieniowe

W systemie dźwiękowym przetworniki wejściowe konwertują dźwięk do postaci sygnału audio. Najczęściej spotykane typy przetworników wejściowych to:

  1. Mikrofony ciśnieniowe lub gradientowe (ang. Air Pressure or Velocity Microphones) - konwertują fale dźwiękowe przenoszone w powietrzu do postaci sygnału audio przenoszonego w kablu mikrofonowym
  2. Czujniki drgań (ang. Contact Pickups) - konwertują fale rozprzestrzeniające się w ciałach stałych (drewno, metal, skóra) do postaci sygnału audio. Czasami są używane do nagłaśniania akustycznych instrumentów strunowych, takich jak gitara, mandolina, wiolonczela itp.
  3. Czujniki magnetyczne (ang. Magnetic Pickups) - przetwarzają zaindukowane fale magnetyczne na postać sygnału audio. Stosowane do nagłaśniania elektrycznych instrumentów strunowych.
  4. Głowice magnetofonowe (ang. Tape Heads) - odczytują wahania pola magnetycznego naniesione na taśmę magnetyczną.
  5. Głowice gramofonowe (ang. Phonograph Pickups) - generują sygnał audio na podstawie ruchu igły gramofonowej.
  6. Głowice laserowe (ang. Laser Pickups) - odczytują płyty CD generując strumień danych cyfrowych, który następnie w przetworniku cyfrowo-analogowym jest zamieniany na postać sygnału audio.
  7. Głowice optyczne (ang. Optical Pickups) - odczytują strumień audio (ścieżki dźwiękowe filmów) z kliszy fotograficznej.

Przetworniki wyjściowe konwertują sygnały audio do postaci fal dźwiękowych. Najczęściej spotykane przetworniki wyjściowe to słuchawki oraz różne typy zestawów głośnikowych.

Każdy typ przetworników wejściowych i wyjściowych posiada swoją charakterystykę, która musi być uwzględniona przy projektowaniu systemu.

W dalszej części rozdziału omówione zostaną zagadnienia dotyczące budowy i funkcjonowania oraz projektowania systemów nagłośnienia, wraz z charakterystyką wszystkich komponentów systemów, do których należą mikrofony, equalizery, miksery i konsolety, procesory efektów, głośniki, wzmacniacze mocy oraz okablowanie.

Typy systemów nagłośnienia

Proste systemy dźwiękowe

Parametry systemów dźwiękowych

Komponenty systemów

Przykłady systemów

Zasady projektowania i obsługi systemów nagłośnieniowych