parametry obiektywne

Metoda ta polega na pomiarze pewnej liczby parametrów określających jakość akustyczną wnętrz jak np. czas pogłosu, i porównaniu ich z odpowiednimi preferowanymi wartościami parametrów. Metoda ta ze względu na pomiar tychże parametrów jest metodą obiektywną tzn. niezależną od oceniających.
Może być ona wykorzystywana zarówno do oceny istniejących pomieszczeń jak również na etapie projektowania. Dzięki szybkiemu rozwojowi metod numerycznych i postępowi w dziedzinie informatyki możliwe jest symulowanie różnych wariantów kształtu pomieszczenia oraz rozmieszczenia elementów pochłaniających i refleksyjnych, aby przy niezmiennych warunkach wymuszenia uzyskać optymalne wartości poszczególnych parametrów. Metoda ta jest metoda uniwersalną tzn. za jej pomocą można określić walory akustyczne danego pomieszczenia zarówno dla muzyki jak i mowy. Przy czym konieczna jest znajomość skali preferencji tzn. preferowanych wartości wszystkich parametrów, które chcemy znać i wykorzystać do oceny danego pomieszczenia. Wadą tego podejścia do oceny jakości akustycznej wnętrz jest konieczność znajomości "skali odniesienia", gdyż w przeciwnym razie ocena pomieszczeń nie jest możliwa.

Czas pogłosu

Parametry oparte o odpowiedź impulsową

Parametry związane ze zrozumiałością mowy