parametry oparte o odpowiedź impulsową

ZAGADNIENIA:

(1kB)

Podstawowymi parametrami czasowymi i energetycznymi opartymi o odpowiedź impulsową są:

(1kB)

Parametry związane z przestrzennością: