parametry związane ze zrozumiałością mowy

Przy ocenie akustycznej pomieszczeń duże znaczenie przywiązuje się do problemu zrozumiałości mowy. Występowanie echa jest jednym z podstawowych czynników osłabiających zrozumiałość mowy. Wpływ na zrozumiałość mowy mają również takie czynniki jak: