użyte w systemie głównym podzespoły

W punkcie tym nastąpi wykaz oraz charakterystyka użytych w projekcie głównego nagłośnienia elementów akustycznych. Wszystkie podane wartości pokrycia kątowego mierzone były do spadku promieniowania o 6 dB w stosunku do kierunku głównego promieniowania. Dodatkowo zaznaczyć należy, iż opisy i parametry dotyczą pojedynczych elementów, a nie całych zestawów.

Sekcja głośnikowa:

Sekcja urządzeń dodatkowych: