pomiary

Pomiary.

Przeprowadzono następujące pomiary:
- dla pobudzenia stacjonarnego (stan ustalony) szumem różowym, zarejestrowany sygnał wykorzystano do wyznaczenia czasu pogłosu,
- dla pobudzenia impulsowego, uzyskano postać czasową „odpowiedzi impulsowej”.

Wykorzystywany sprzęt:
- mikrofon dookolny TONSIL model MCO 52,
- twardodyskowy rejestrator FOSTEX (parametry zapisu: fp – 44100, 16 bitów, mono),
- statyw,
- płyta testowa z nagranym szumem różowym,
- odtwarzacz płyt CD,
- segregator (generator sygnału impulsowego),
- system nagłośnieniowy (wzmacniacz, głośniki).


Ogólny schemat blokowy układu pomiarowego

W przypadku rejestrowania sygnałów impulsowych nie korzystano z nagłośnienia.

Najważniejsze wyniki pomiarów.

Komentarze.

Sprzęt, jaki wykorzystano do wykonania pomiarów nie odznaczał się rewelacyjnymi parametrami, jednak podczas nagrań tylko takim sprzętem dysponowaliśmy. W procesie obróbki nagrań okazało się, że jakość materiału jest zadowalająca, na jego podstawie wyznaczono średni czas pogłosu dla badanego pomieszczenia.

Badanie odpowiedzi impulsowej pomieszczenia polegało na nagraniu odgłosu jaki powstaje przy zamykaniu pustego segregatora. Sygnał ten ma w przybliżeniu postać delty. Dołożono wszelkich starań, aby poszczególne dźwięki miały jednakowy charakter.