wpływ balkonów

Balkony mają znaczny wpływ na jednorodność nagłośnienia poszczególnych miejsc na sali. Poniższy rysunek przedstawia schematy przekrojów balkonowych bardzo dobrych, dobrych i nieodpowiednich, zastosowanych w różnych salach koncertowych i operowych.

(63kB)

gdzie: a) rozwiązanie bardzo dobre: I - doskonały nie zwisający, II - bardzo dobry, częściowo zwisający, szeroko otwarty, III - ostatnie trzy rzędy w środkowym balkonie są pozbawione fal odbitych,
           b) rozwiązanie dość dobre: I - możliwy, prawie całkowicie zwisający, II - jak I, lecz mało otwarty, III - niższy balkon jest pozbawiony fal odbitych i mało otwarty.

Te ostatnie powodują złe nagłośnienie przestrzeni zajmowanej przez słuchaczy zarówno nad, jak i pod balkonem.

Głębokość przestrzeni podbalkonowej D w salach koncertowych nie powinna przekraczać jej wysokości H (rys.b), a w teatralnych i operowych 2H (rys.a).

(27kB)

W salach operowych balkony mogą spełniać zadanie ekranów odbijających dźwięki pod warunkiem, że są odpowiednio ukształtowane.