Aktualności

Prof. A. Czyżewski uhonorowany z okazji 70-lecia Technikum Łączności w Gdańsku

W dniu 11 września w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku świętowano 70-lecie Technikum Łączności w Gdańsku (obecnie Zespół Szkół Łączności) - szkoły, którą ukończyło wielu absolwentów i pracowników PG. Z tej okazji odbyła się uroczysta gala jubileuszowa, uświetniona m. in. występem Chóru PG pod dyrekcją Mariusza Mroza, profesora pracującego w naszej Katedrze - otrzymał on medal Zasłużony dla Technikum Łączności.

Prof. A. Czyżewski został uhonorowany dyplomem i statuetką Re Non Verbis ("Czynem a nie słowami") za wieloletnie wspomaganie rozwoju tej renomowanej średniej szkoły zawodowej.

70-lecie TŁ 70-lecie TŁ 70-lecie TŁ 70-lecie TŁ 70-lecie TŁ

14.09.2021

Distinguished Service Medal Award dla prof. Bożeny Kostek

Prof. Bożena Kostek otrzymała zaszczytną nagrodę Distinguished Service Medal Award, przyznaną przez towarzystwo naukowe Audio Engineering Society (AES). Medal został wirtualnie wręczony przez prof. Jonathana Wynera, Prezydenta AES, na ceremonii otwarcia 150 edycji Konwencji Audio Engineering Society (1-4.06.2021). Wyróżnienie to zostało nadane w uznaniu "ponad trzydziestu lat oddanej pracy na rzecz Towarzystwa jako członek zarządu sekcji, dyrektor zarządu głównego, trzykrotnie jako wiceprezes oraz jako redaktor naczelny czasopisma Journal of the Audio Engineering Society w latach 2011 to 2020".

10.06.2021

Sukces Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej na 3RD BCS - World Virtual Choir Festival 2021

Obejrzyj na YouTube Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją Mariusza Mroza, pracownika Katedry Systemów Multimedialnych, zdobył dwie nagrody na III Międzynarodowym Wirtualnym Konkursie Chóralnym w Indonezji: Złoty Medal w kategorii Musica Sacra oraz nagrodę specjalną Outstanding Classical Performance. W konkursie wzięło udział 47 chórów z 17 krajów.

Do konkursu zostało zgłoszone nagranie Sicut Cervus G.P. da Palestriny, które zrealizował w technologii 360° doktorant KSMM mgr Bartłomiej Mróz. W nagraniu została również zaprojektowana w technologii ambisonicznej scena akustyczna wirtualnej katedry. Akustyka pomieszczenia odzwierciedla nie tylko rozmieszczenie źródeł dźwięku, ale także ich kierunkowość. Ponadto, został też uwzględniony rozmiar pomieszczenia oraz duża liczba odbić od powierzchni, właściwa dla bardzo pogłosowego miejsca, jakim zazwyczaj jest każdy kościół.

W nagraniu chórzyści tworzą krąg, aby lepiej ukazać polifonię i wzajemne przenikanie się tematów. Ponadto, w ten sposób cała sfera wokół słuchacza jest zagospodarowana i pełna dźwięku. Scena akustyczna została podzielona na 4 obszary: Tenor-Sopran-Bas-Alt. W ten sposób obrót słuchacza w nagraniu sprawia, że poszczególne obszary są dobrze słyszalne. Jest to także zasługa zaprojektowanej wirtualnej akustyki pomieszczenia w technologii ambisonicznej.

Obejrzyj nagrodzone nagranie

10.05.2021

Pionierska operacja mózgu z udziałem pracownika KSMM związana z prowadzonym w PG projektem badawczym

Pionierska operacja mózgu W związku z badaniami prowadzonymi w ramach projektu First Team Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (04/0059), realizowanego we współpracy działającego w Katedrze Systemów Multimedialnych Laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu, Mayo Clinic (Rochester, USA) i Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich, w dniu 23 lutego 2021 r. przeprowadzono we Wrocławiu pionierską operację mózgu, w toku której dr Michał Kucewicz zarejestrował przy pomocy aparatury elektrofizjologicznej, zakupionej ze środków projektu, sygnały z elektrod wszczepionych głęboko w mózg pacjenta. W trakcie operacji przytomny pacjent wykonywał zadania wymagające zaangażowania pamięci, z użyciem techniki śledzenia wzroku i oprogramowania zainspirowanego wcześniej opracowaną w KSMM technologią „CyberOko”. Społeczne znaczenie projektu polega na przeniesieniu do Polski nowej amerykańskiej metodyki implantowania i monitorowania pracy mózgu oraz na poznawaniu na tej podstawie mechanizmów funkcjonowania ludzkiej pamięci.

Nasze katedralne Laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu (Brain and Mind Electrophysiology Lab) wprowadza swoje badania nad technologiami do polepszania pamięci w zastosowaniach do leczenia chorób mózgu. Dokonane nagrania sygnałów z elektrod zaimplantowanych w mózgu były elementem terapii objawów choroby Parkinsona i zaburzeń ruchowych techniką tzw. Głębokiej Stymulacji Mózgu (Deep Brain Stimulation – DBS). W tej terapii stymulacja elektryczna jest prowadzona z pomocą specjalnych elektrod wszczepianych do mózgu przytomnego pacjenta, wykonującego różne zadania ruchowe w celu oceny natychmiastowych efektów stymulacji na sali operacyjnej. Skorzystaliśmy z tej wyjątkowej okazji, aby rejestrować aktywność mózgu i ruchy oka za pomocą naszego systemu do śledzenia wzroku, działającego na zasadzie technologii "CyberOko" ze specjalną kamerą na podczerwień i monitorem komputerowym umieszczonego przed pacjentem podczas zabiegu. Załączona fotografia ilustruje pierwszy eksperyment, który został przeprowadzony dn. 23 lutego 2021 r. podczas operacji w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza we Wrocławiu pod kierownictwem prof. Pawła Tabakowa i jego zespołu. Dr Michał Kucewicz z naszej katedry prowadził nagrywanie danych podczas stymulacji mózgu i testowania pacjenta. Dane te będą analizowane w kontekście poznawania głębokich struktur mózgu i sposobów stymulacji, które mogłyby polepszyć nie tylko zdolności poruszania się pacjentów, ale także funkcje poznawcze, takie jak zapamiętywanie. Badania są możliwe dzięki wspólnym wysiłkom zespołu neurochirurgów, neurologów, inżynierów biomedycznych oraz neuronaukowców. Badania są prowadzone w ramach projektu First Team Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (04/0059), realizowanego pomiędzy naszym katedralnym laboratorium, działającym w ramach Centrum BioTechMed Politechniki Gdańskiej, Mayo Clinic (Rochester, USA) i Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Są to przełomowe badania tego typu z użyciem specjalnych elektrod i śródoperacyjnych testów pamięci ze śledzeniem wzroku w Polsce i na świecie. Operacja tego typu odbyła się po raz pierwszy w Polsce, m. in dzięki możliwości zakupienia specjalistycznej aparatury do rejestracji fal mózgowych, zakupionej ze środków grantu FNP.

4.03.2021

Nagrody Dziekana dla studentów realizujących projekty grupowe w KSM

Dwa projekty realizowane w ramach przedmiotu Projekt Grupowy uzyskały uznanie wśród jury konkursu na najlepszy projekt grupowy edycji 2020 i otrzymały odpowiednio: nagrodę Dziekana - drugie miejsce w konkursie (projekt Rozpoznawanie obrazu z wykorzystaniem symulatorów, realizowany przez zespół w składzie: Bartłomiej Wróblewski, Radosław Słowiński i Karol Woźniak – opiekun Sebastian Cygert) oraz wyróżnienie (projekt Konfigurowalny multiefekt gitarowy na platformie Raspberry PI, realizowany przez zespół: Jakub Chmielewski, Bartosz Borczuch, Przemysław Pająk i Piotr Ziętkowski – opiekun Dawid Weber). Dodatkowo projekt Rozpoznawanie obrazu z wykorzystaniem symulatorów otrzymał główną nagrodę w konkursie na najlepszy projekt grupowy z dziedziny uczenia głębokiego, prowadzonego przez firmę IHS Markit. Wręczenie nagród miało miejsce 23 lutego 2021 r.

Dyplom Dyplom Dyplom

25.02.2021

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki

IDENT W dniu 19 lutego 2021 r. z okazji Dnia Nauki Polskiej, w trakcie zdalnie odbywającej się uroczystości, ogłoszono laureatów Nagród Ministra Edukacji i Nauki. W kategorii za znaczące osiągnięcia w działalności naukowo-wdrożeniowej nagrodzono zespół pracowników Katedry Systemów Multimedialnych w składzie: prof. A. Czyżewski, dr hab. Piotr Szczuko, dr Michał Lech, dr Maciej Szczodrak i dr Piotr Hoffmann. Wniosek w tej sprawie zatytułowany Multimodalny biometryczny system weryfikacji tożsamości klienta bankowego poparł Senat PG w dniu 11 marca 2020 r. Nagrodzone osiągnięcie związane jest ze zrealizowanym wcześniej w ramach Programu Badań Stosowanych NCBR projektem IDENT, w wyniku którego wdrożono 100 opracowanych w PG wielomodalnych stanowisk biometrycznych do badań z udziałem ponad 10 tys. osób, w 60 oddziałach Banku PKO BP i opublikowano wyniki tych badań. Społecznym efektem tego osiągnięcia jest zapoczątkowanie prac nad wdrażaniem technologii biometrycznych w największym polskim banku, które są aktualnie nadal prowadzone, również przy udziale PG.

22.02.2021

Międzynarodowa promocja projektu INZNAK

INZNAK Projekt INZNAK - Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X, prowadzony w Katedrze Systemów Multimedialnych został wybrany do promowania przez Amerykański Instytut Fizyki jako jeden z najbardziej interesujących projektów prezentowanych w trakcie ogólnoświatowego kongresu Acoustics Virtually Everywhere, 7-11 grudnia 2020 r. W związku z tym prof. Andrzej Czyżewski został zaproszony do przedstawienia projektu na konferencji prasowej w USA, której rezultatem jest wiele publikacji na temat projektu, które ukazały się w zagranicznych mediach, m.in: The First News, EurekAlert, DailyMail, TechXplore, Inverse, Knowledge Area 51, NeewsBeezer, Whatsnew2day, Internewscast, Brinkwire.

14.12.2020

Tytuł ASA Fellow dla prof. Kostek

Prof. Bożena Kostek otrzymała zaszczytny tytuł Fellow towarzystwa naukowego Acoustical Society of America (ASA). Wyróżnienie to zostało nadane w uznaniu "osiągnięć naukowych w dziedzinie akustyki muzycznej oraz sztucznej inteligencji". Nagrody zostały ogłoszone 9 grudnia 2020 r. podczas Sesji plenarnej 179 edycji kongresu Acoustical Society of America. Informacja o przyznanej nagrodzie dostępna jest na stronie ASA.

10.12.2020

Nagroda PTETiS 2019

Polskie Towarzystwo Elektroniki Teoretycznej i Stosowanej za najlepszy referat w cyklu seminaryjnym Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice 2019, przyznało pierwszą nagrodę doktorantowi Laboratirum Akustyki Fonicznej, Szymonowi Zaporowskiemu oraz prof. Bożenie Kostek za pracę Analiza parametrów sygnału mowy w kontekście ich przydatności w automatycznej ocenie jakości ekspresji śpiewu.

25.11.2020

Grant w ramach programu AURUM

Pracownia Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu (BME – Brain and Mind Electrophysiology Lab.), funkcjonująca w Katedrze Systemów Multimedialnych, kierowana przez dr Michała Kucewicza, otrzymała grant w ramach programu AURUM finansowanego ze środków PG, jako Uczelni Badawczej (IDUB). Tytuł projektu BME iEEG network związany jest z inicjatywą utworzenia sieci badawczej, w której uczestniczenie zadeklarowali renomowani naukowcy zagraniczni. Jednym z ważniejszych zadań tej grupy ekspertów będzie stworzenie możliwości budowy bazy nagrań sygnałów odbieranych z mózgów implantowanych pacjentów wraz z zapisem śledzenia wzroku i rozwartości źrenic w trakcie bodźcowania tych osób. Wartość projektu wynosi ponad 450 tys. zł. Funkcjonowanie grupy badawczej będzie oparte na wizytach badawczych w PG ekspertów z Europy i USA oraz na doposażeniu Pracowni BME w unikatową aparaturę badawczą.

24.11.2020

Nagroda na 149th Audio Engineering Society Convention

Dyplom AES 2020 W październiku 2020 r. w Nowym Jorku odbyła się 149 konwencja Audio Engineering Society. Podczas konkursu Student Recording Competition, mgr inż. Damian Koszewski, doktorant Katedry Systemów Multimedialnych, jako jedyny Polak, który dostał się do finału konkursu, zdobył srebrny medal w kategorii Audio: Modern Studio ze swoim autorskim utworem.

17.11.2020

Nagrody na Sympozjum NTAV 2020

W dniu 15.10.2020 miało miejsce XVIII Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo. Podczas konferencji, pracownicy, doktoranci i studenci Katedry Systemów Multimedialnych przedstawili 4 referaty. Referat pt. Porównanie skuteczności klasyfikacji gatunków muzycznych przy pomocy sieci neuronowej w zależności od typu danych wejściowych przygotowany przez zespół w składzie: Maciej Blaszke, Damian Koszewski, Bożena Kostek otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Akustycznego za najlepszy referat. Wyróżniony został także referat pt. Automatyczne generowanie kolejności list utworów muzycznych, przygotowany przez zespół w składzie: Kamila Pietrusińska, Adam Kurowski i Bożena Kostek.

19.10.2020

Prof. Andrzej Czyżewski Osobowością Roku Politechniki Gdańskiej 2020

Senat PG uchwalił w 2019 r. wprowadzenie nowego wyróżnienia w postaci tytułu Osobowość PG. Pierwszym laureatem tego tytułu został Profesor Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych PG, w uznaniu jego szczególnych zasług dla Uczelni w zakresie rozwoju, promocji nauki i technologii, za wybitny i niekwestionowany dorobek naukowy w dziedzinie technologii multimedialnych połączony z udokumentowaną działalnością w zakresie komercjalizacji tego dorobku naukowego, przynoszącej wymierne i znaczące efekty na polu gospodarczym, a także aktywności dydaktycznej służącej społeczeństwu.

Kapituła wyróżnienia, składającą się z byłych Rektorów PG, przyznała prof. A. Czyżewskiemu ten honorowy tytuł na wniosek Stowarzyszenia Absolwentów PG, a Senat PG nadał go uchwałą z września 2020 r. Uroczyste nadanie tytułu miało miejsce w trakcie inauguracji roku akademickiego w dniu 2 października 2020 r.

Prof. Andrzej Czyżewski Osobowością Roku 2020 Politechniki Gdańskiej Prof. Andrzej Czyżewski Osobowością Roku 2020 Politechniki Gdańskiej Prof. Andrzej Czyżewski Osobowością Roku 2020 Politechniki Gdańskiej

5.10.2020

Nominacja prof. Mariusza Mroza

Nominacja prof. M. Mroza Dr hab. Mariusz Mróz, profesor zatrudniony w naszej Katedrze, został mianowany przez Rektor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na stanowisko Kierownika Katedry Muzyki Kościelnej na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej ww. Akademii.

14.09.2020

Awans naukowy pracowników Katedry – dwaj nowi profesorowie PG

Na posiedzeniu Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja w dniu 14.07.2020 r. przyjęto uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dwóm pracownikom Katedry Systemów Multimedialnych: dr hab. inż. Piotrowi Szczuko i dr hab. inż. Grzegorzowi Szwochowi.

14.07.2020

Nagroda na 148th Audio Engineering Society Convention

Nagroda AES 2020 W dniach 2-5 czerwca 2020 odbyła się 148, a zarazem pierwsza wirtualna, konwencja Audio Engineering Society w Wiedniu (Virtual Vienna). Podczas konkursu Student Recording Competition mgr inż. Damian Koszewski, doktorant Katedry Systemów Multimedialnych, zdobył złoty medal w kategorii Audio: Modern Studio ze swoim autorskim utworem.

17.06.2020

Nagranie Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej w technologii 360°

Powstało pierwsze chóralne nagranie w technologii 360°, co oznacza, że możemy słuchać i oglądać zarówno dźwięk jak i obraz w pełnej sferze. Dla uchwycenia pełni efektu, najlepiej odsłuchać tej prezentacji w słuchawkach na smartfonie.

W nagraniu chórzyści tworzą krąg, aby lepiej ukazać polifonię i wzajemne przenikanie się tematów. Ponadto, w ten sposób cała sfera wokół słuchacza jest zagospodarowana i pełna dźwięku. Scena akustyczna została podzielona na 4 obszary: Tenor-Sopran-Bas-Alt. W ten sposób obrót słuchacza w nagraniu sprawia, że poszczególne obszary są dobrze słyszalne. Jest to także zasługa zaprojektowanej wirtualnej akustyki pomieszczenia w technologii ambisonicznej. Akustyka pomieszczenia odzwierciedla nie tylko rozmieszczenie źródeł dźwięku, ale także ich kierunkowość. Ponadto, został też uwzględniony rozmiar pomieszczenia oraz duża liczba odbić od powierzchni, właściwa dla bardzo pogłosowego miejsca, jakim zazwyczaj jest katedra.

Za realizację nagrania odpowiada doktorant KSM, mgr inż. Bartłomiej Mróz. Jest on również odpowiedzialny za kolejne nagranie chóru, tym razem w projekcie pt. "Ogólnopolski wirtualny chór politechnik". W tym nagraniu wzięło udział 14 chórów politechnik z całej Polski. Również i to nagranie jest zrealizowane w technologii 360°, ze sferycznym obrazem i ambisonicznym dźwiękiem.

19.05.2020

Ogólnopolski projekt Wirtualnego Chóru Politechnik realizowany przez doktoranta KSM PG

Wirtualny chór powstanie z reprezentantów czternastu chórów politechnik z całej Polski. Reprezentanci poszczególnych zespołów zostaną wytypowani i przygotowani przez swoich dyrygentów, którzy podczas zdalnej konferencji 26 kwietnia 2020 roku, uzgodnili szczegóły dotyczące realizacji projektu. Nagrana zostanie kompozycja Juliusza Łuciuka „O ziemio polska”. Słowa do utworu zostały zaczerpnięte z powitalnego przemówienia wygłoszonego przez św. Jana Pawła II na lotnisku Okęcie, 8 czerwca 1987 roku. Publikacja nagrania ma mieć miejsce 18 maja 2020 roku. Data publikacji nie jest przypadkowa, ponieważ w tym dniu będziemy obchodzić 100-lecie urodzin Papieża Polaka.

Nad całością artystyczną czuwa pomysłodawca – Mariusz Mróz. Realizacją nagania audio-wideo zajmuje się doktorant mgr inż. Bartłomiej Mróz, który jest również autorem realizacji zdalnych nagrań Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot oraz Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej.

29.04.2020

Projekt INFOLIGHT - Chmurowa platforma oświetleniowa dla inteligentnych miast

Infolight Konsorcjum Politechniki Gdańskiej (Lider) i firm REVA i SILED pozyskało z POIR środki na realizację projektu pt.: INFOLIGHT - Chmurowa platforma oświetleniowa dla inteligentnych miast. Celem projektu jest przeprowadzenie badań i prac nad Inteligentną Platformą Oświetleniową, która z wykorzystaniem nowej generacji źródeł światła LED stanie się terminalem i punktem udostępniającym usługi inteligentnych miast (Smart City).

Informacje o projekcie INFOLIGHT

17.04.2020

Awans naukowy Józefa Kotusa

W dniu 28 lutego 2020r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie poświęcone promocjom doktorskim i habilitacyjnym. W trakcie uroczystości pracownik Katedry Systemów Multimedialnych Józef Kotus otrzymał promocję habilitacyjną.

Nagrody Rektora 2019 Nagrody Rektora 2019

10.03.2020

Prof. A. Czyżewski pełnomocnikiem Rektora ds. CTMiB

Pełnomocnictwo W dniu 2 grudnia 2019 r., Rektor Politechniki Gdańskiej powołał prof. Andrzeja Czyżewskiego na Pełnomocnika ds. opracowania koncepcji Centrum Technologii Medycznych i Biotechnologii.

21.01.2020

Trzy Nagrody Rektora PG pierwszego stopnia

Prof. Bożena Kostek, prof. Andrzej Czyżewski i prof. Mariusz Mróz odebrali w dniu 11.12.2019 r. z rąk Rektora PG, prof. Krzysztofa Wilde, w trakcie uroczystego posiedzenia Senatu PG, dyplomy potwierdzające wyróżnienie nagrodami pierwszego stopnia za osiągnięcia naukowe, badawczo-wdrożeniowe i organizacyjne.

Nagrody Rektora 2019 Nagrody Rektora 2019 Nagrody Rektora 2019

13.12.2019

Dr Jan Cimbalnik dołącza do laboratorium BME

Po długiej przerwie wakacyjnej i braku informacji w sierpniu, mamy przyjemność poinformować, że dr Jan Cimbalnik z Międzynarodowego Klinicznego Centrum Badań w Brnie, będzie uczestnikiem naszego laboratorium BME w Gdańsku, jako jeden z laureatów prestiżowego programu im. Ulama, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Projekt został oceniony na wysokim siódmym miejscu, z siedemdziesięciu przyznanych nagród.

Jan będzie badał szybkie oscylacje w ludzkim mózgu jako charakterystyczne aktywności grup neuronowych, które stanowią podstawę odszyfrowywania specyficznych pomysłów i ich śladów pamięci. Nasze prace nad szybkimi oscylacjami, nazywanymi „oscylacjami wysokiej częstotliwości” lub HFO (High Frequency Oscillations), powracają do naszych znaczących publikacji w czasopiśmie Brain: journal of neurology (2014 i 2017) pochodzących z pracy podoktorskiej w Mayo Clinic. Nasza hipoteza zakłada, że te szybkie fale mózgowe synchronizują, albo innymi słowy, łączą grupy neuronowe, które stanowią podstawę myśli i wspomnień dla pojedynczych pojęć typu „ryba”, prezentowanych na ekranie komputerowym w postaci słownej naszym pacjentom.

Program wymiany będzie finansowany przez okres 6 miesięcy i rozpocznie budowę infrastruktury, pomiędzy laboratorium BME i Międzynarodowym Klinicznym Centrum Badań w Brnie, mającej na celu stworzenie wspólnych baz danych pacjentów z Polski i Czech. Dodatkowo, powstaną narzędzia do analizy sygnałów i eksploracji danych oparte o inteligentne uczenie maszynowe. Ww. infrastruktura umożliwi wspieranie wspólnych międzynarodowych grantów analizujących deficyty poznawcze i ludzki mózg podczas padaczki i zaburzeń neurodegeneracyjnych.

Rozpoczęcie projektu planowane jest na początek roku 2020.

2.10.2019

Nagrody na konferencji SPA 2019

W dniach 18-20 września 2019 r. w Poznaniu odbyła się 23. międzynarodowa konferencja IEEE Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications (SPA). Podczas konferencji, pracownicy i doktoranci Katedry Systemów Multimedialnych i Laboratorium Akustyki Fonicznej przedstawili 9 referatów. Referat pt. Localization of sound sources with dual acoustic vector sensor, którego autorami są dr Józef Kotus oraz dr Grzegorz Szwoch, otrzymał nagrodę The Best Paper Award dla najlepszego referatu wygłoszonego w sesji Audio Processing 1. Referat pt. Real and Virtual Instruments in Machine Learning – Training and Comparison of Classification Results, autorstwa doktorantów: Macieja Blaszke, Damiana Koszewskiego i Szymona Zaporowskiego, otrzymał nagrodę The Best Paper Award w sesji Audio Processing 2 (Machine Learning).

SPA 2019 SPA 2019

24.09.2019

Wizyta prof. Iana Corbetta

Na początku czerwca (4-9.06.2019) na zaproszenie Katedry Systemów Multimedialnych przebywał w PG prof. Ian Corbett (Audio Engineering & Music Technology), światowej klasy inżynier dźwięku. W czasie swojej wizyty prof. Corbett poprowadził wykłady dla studentów specjalności Inżynierii Dźwięku i Obrazu oraz dla studentów studiów inżynierskich WETI. Poruszone zostały tematy związane z pracą inżyniera dźwięku i jego warsztatem oraz przekazane zostały cenne uwagi, które mogą pomóc w rozwijaniu umiejętności związanych z produkcją muzyki. Porf. Corbett poprowadził również sesję Recording Critiques inspirowaną konwencjami Audio Engineering Society, w czasie której wszyscy chętni studenci Politechniki Gdańskiej mogli uzyskać ocenę swoich nagrań muzycznych.

2.07.2019

Studentka KSM w Student Delegate Assembly

Grupa studentów i doktorantów uczestniczyła w 146. konwencji Audio Engineering Society w Dublinie. W ramach konwencji odbyło się głosowanie na stanowisko vice-chair for Europe and International Regions w którym wygrała studentka inż. Kamila Pietrusinska. Kamila będzie sprawowała urząd w Student Delegate Assembly przez najbliższe dwa lata (pierwszy rok jako vice-chair, drugi jako chair) reprezentując Katedrę Systemów Multimedialnych na konwencjach w Europie i Stanach Zjednoczonych.

27.03.2019

Nagrody na OSKA 2019

OSKA 2018 W dniu 9.03.2019 r. zakończyła się 6. Ogólnopolska Studencka Konferencja Akustyków w ramach której odbył się konkurs OSKArec. W kategorii Dźwięk w formach audiowizualnych studentka inż. Kamila Pietrusińska zdobyła 2. miejsce, zaś doktorant mgr inż. Damian Koszewski zajął 1. i 2. miejsce odpowiednio w kategoriach Nagranie studyjne i Remiks.

14.03.2019

Prof. A. Czyżewski wyróżniony Medalem Niepodległej

W dniu 8 października 2018 r. w Dworze Artusa w Gdańsku, Prezydent Miasta Gdańska wyróżnił 100 osób na Stulecie Niepodległości Państwa Polskiego. W gronie wyróżnionych znalazły się cztery osoby z Politechniki Gdańskiej: prof. Edmund Wittbrodt, Prof. Janusz Rachoń, prof. Henryk Krawczyk i prof. Andrzej Czyżewski.

Stulecie 2018 Stulecie 2018

9.10.2018

Nagroda Best Paper Award na konferencji SPA 2018

SPA 2018 W dniach 19-21 września 2018 r. w Poznaniu odbyła się 22. międzynarodowa konferencja IEEE Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications (SPA). Podczas konferencji, pracownicy i doktoranci Katedry przedstawili sześć referatów. Referat pt. Suppression of distortions in signals received from Doppler sensor for vehicle speed measurement, którego autorem jest dr Grzegorz Szwoch, otrzymał nagrodę The Best Paper Award dla najlepszego referatu wygłoszonego w sesji DSP Theory & Implementation.

22.09.2018

Medal Gloria Artis dla dr. hab. Mariusza Mroza

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na wniosek Oddziału Gdańskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, przyznał dr. hab. Mariuszowi Mrozowi, dyrygentowi Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej i pracownikowi naszej Katedry, Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Odznaczenie zostanie wręczone podczas centralnej inauguracji roku akademickiego 2018/2019.

Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

25.06.2018

Nagroda na konferencji GAMBIT 2018

GAMBIT 2018 Karolina Marciniuk, doktorantka Laboratorium Akustyki Fonicznej WETI PG, uzyskała trzecią nagrodę w konkursie im. Profesora Ryszarda Krystka za najlepszą prezentację w Sesji Młodych Naukowców. Tematem prezentacji był Akustyczny monitoring ruchu drogowego, przygotowywany wspólnie z Maciejem Blaszke i prof. Bożeną Kostek. Konkurs przeprowadzony został podczas 12. Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2018 w dniach 12-13 kwietnia na Politechnice Gdańskiej.

17.04.2018

Wysokie odznaczenie dla prof. Andrzeja Czyżewskiego

Order 2018 Prof. Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski na mocy decyzji Prezydenta RP, Andrzeja Dudy z dnia 8 grudnia 2017 r. Odznaczenie zostało wręczone w trakcie uroczystego posiedzenia Senatu PG przez Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha.

22.03.2018

Nagroda Primum Cooperatio dla prof. Andrzeja Czyżewskiego

Prof. Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych WETI PG, został laureatem nagrody Primum Cooperatio im. Prof. Bolesława Mazurkiewicza przyznawanej przez organizację Pracodawcy Pomorza. Nagrodę PRIMUM COOPERATIO / Nade Wszystko Współpraca od 2014 roku otrzymują osoby z pomorskiego środowiska naukowego, które swoim działaniem udowadniają, że możliwa jest efektywna współpraca naukowców ze światem gospodarki. Wśród jej laureatów i wyróżnionych znajdują się przedstawiciele Politechniki Gdańskiej: prof. Janusz Rachoń, prof. Eugeniusz Dembicki, prof. Andrzej Zieliński i zmarły w 2017 r. prof. Bolesław Mazurkiewicz, którego imię obecnie nosi ta nagroda. Podczas uroczystej gali w dniu 26 stycznia 2018 r. Statuetkę i dyplom nagrody Primum Cooperatio wręczył prof. A. Czyżewskiemu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin.

Informacja w serwisie PG

Primum Cooperatio Primum Cooperatio Primum Cooperatio Primum Cooperatio Primum Cooperatio Primum Cooperatio Primum Cooperatio

29.01.2018

Nagroda na IX Międzynarodowej Konferencji IEEE MCSS 2017

MCSS 2017 Karolina Marciniuk, doktorantka Laboratorium Akustyki Fonicznej WETI, PG uzyskała nagrodę best paper w kategorii Traffic Monitoring za wygłoszenie referatu Traffic Noise Analysis Applied to Automatic Vehicle Counting and Classification przygotowanego wspólnie z prof. Bożeną Kostek i prof. Andrzejem Czyżewskim. IX Międzynarodowa Konferencja IEEE Multimedia Communications Services and Security (IEEE MCSS) odbyła się w dniach 16-17 listopada 2017 r. w Krakowie.

29.11.2017

Nagroda PTETiS za najlepszy referat

PTETIS 2017 W dniu 03.10.2017 podczas seminarium Polskiego Towarzystwa Elektroniki Teoretycznej i Stosowanej, wręczono nagrodę w konkursie na najlepszy referat w cyklu seminaryjnym Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice 2016. Pierwsza nagroda została przyznana doktorantowi p. Piotrowi Hoffmanowi oraz prof. Bożeny Kostek z Laboratorium Akustyki Fonicznej, WETI, Politechniki Gdańskiej za referat pt. Koncepcja korekcji sygnału dźwiękowego z uwzględnieniem charakterystyk częstotliwościowych pomieszczenia oraz gatunku sygnału.

9.10.2017

Nagroda na konferencji MICCAI

W dniach 10-14 września 2017 r. w Quebec City (Kanada) odbyła się międzynarodowa konferencja Medical Image Computing and Computer Assisted Itervention (MICCAI), której towarzyszył warsztat Computer Assisted Robotic Endoscopy (CARE). Referat pt. Shape-based pose estimation of robotic surgical instruments, wygłoszony przez dr inż. Daniela Węsierskiego na CARE 2017 (współautorem artykułu jest mgr inż. Sebastian Cygert), otrzymał nagrodę 2nd Place Best Paper Award.

MICCAI 2017 MICCAI 2017

27.09.2017

Nagroda The Best Paper Award dla zespołu KSM na konferencji IEEE SPA2017

SPA 2017 W dniach 20-22. września 2017. roku, w Poznaniu miała miejsce międzynarodowa konferencja Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications. Odbyła się ona pod patronatem polskiej sekcji IEEE. Referat p.t. Comparison of selected electroencephalographic signal classification methods, wygłoszony przez mgr inż. Adam Kurowskiego i przygotowany przez zespół w składzie: mgr inż. Katarzyna Mrozik, mgr inż. Adam Kurowski, prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski otrzymał nagrodę The Best Paper Award.

26.09.2017

Grant Audio Engineering Society dla doktorantki KSM i LAF

Harman 2017 Karolina Marciniuk, doktorantka Katedry Systemów Multimedialnych i Laboratorium Akustyki Fonicznej, została laureatką tegorocznej edycji konkursu Audio Engineering Society (AES) Educational Grants i jednocześnie uzyskała tytuł: Harman Scholar for 2017. Grant-nagroda została ufundowana przez firmę Harman International Industries.

10.07.2017

Nagroda na konferencji KKRRiT 2017

kkrrit2017 W dniu 21 czerwca 2017 r. w trakcie uroczystego otwarcia Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji w Poznaniu, dr inż. Magdalena Piotrowska-Plewa otrzymała I nagrodę w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych przyznawaną przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych. Tytuł rozprawy: Automatic mood indexing of music excerpts based on correlation between subjective evaluation and feature vector (Automatyczna indeksacja bazy muzycznej na podstawie korelacji pomiędzy oceną subiektywną nastroju utworu muzycznego a wektorem parametrów). Promotorem rozprawy była prof. Bożena Kostek.

10.07.2017

Nagrody na konwencji Audio Engineering Society

W dniach 20-23 maja, studenci Katedry Systemów Multimedialnych oraz członkowie Koła Naukowego Inżynierii Dźwięku i Obrazu wzięli udział w międzynarodowej 142. konwencji Audio Engineering Society w Berlinie. W trakcie trwania konwencji przeprowadzone zostały konkursy Student Recording Competition oraz Student Design Competition. W obu kategoriach zgłoszone zostały po dwie prace studentów. W konkursie Design srebrny medal uzyskał zespół w składzie: Adam Kurowski, Maciej Blaszke, i Szymon Zaporowski. W konkursie Recording Competition w kategorii Sound for Visual Media, studenci: Damian Koszewski, Mateusz Gnys oraz Dustin Hartka uzyskali brązowy medal. Dodatkowo, student Dawid Weber uzyskał nagrodę „za najlepsze zdjęcie” z Konwencji.

AES 2017 AES 2017

29.05.2017

Nagrody na konferencji OSKA 2017

W dniach 31.03 - 2.04.2017 r. w Krakowie odbyła się czwarta Ogólnopolska Studencka Konferencja Akustyków - OSKA 2017. Podczas konferencji zaprezentowano 5 referatów przygotowanych przez studentów II stopnia Katedry Systemów Multimedialnych WETI PG.

W ramach sesji plakatowych zespoły w składzie: Damian Koszewski, Dawid Weber - za referat p.t. Przykład zastosowania przetworników piezoelektrycznych do stworzenia elektronicznych padów na platformę Arduino oraz Szymon Zaporowski, Maciej Blaszke, Adam Kurowski - za referat Zastosowanie sieci neuronowych w cyfrowej syntezie dźwięku uzyskały dwie pierwsze nagrody za prezentacje plakatowe. Ponadto zespół w składzie: Maciej Blaszke, Szymon Zaporowski, Adam Kurowski otrzymał nagrodę za drugie miejsce w konkursie na najlepszy referat za wystąpienie pt.: Analiza nagrań ruchu drogowego w kontekście klasyfikacji typu pojazdu.

OSKA 2017 OSKA 2017

4.04.2017

Dyplom roku

Pan mgr inż. Dawid Jachimski, absolwent kierunku Informatyka na Wydziale ETI, zrealizował w Katedrze Systemów Multimedialnych, pod opieką prof. Andrzeja Czyżewskiego, przy wsparciu fonologa, prof. Tomasza Ciszewskiego, pracę magisterską na temat: Badanie algorytmów rozpoznawania wizemów i parametrów obrazu ust. Wizemy są to elementy mowy dostrzegane w obrazie twarzy osoby mówiącej. Stanowią więc one wizualny odpowiednik fonemów, które słyszymy. Na podstawie wizemów można starać się rozpoznawać mowę, czytając z ruchów warg. Pan mgr inż. Dawid Jachimski stworzył komputerowe algorytmy do analizy obrazu ust i przeprowadził w ramach swojej pracy systematyczne badania ich skuteczności, doprowadzając do możliwości skutecznego rozpoznawania wizemów. Wyniki jego pracy zostały zawarte w artykule wysłanym do opublikowania w czołowym czasopiśmie z dziedziny technologii multimedialnych. W dniu 29 marca 2017 r. w trakcie uroczystego posiedzenia Senatu PG otrzymał dyplom i statuetkę, jako zwycięzca konkursu na najlepszą pracę magisterską na Wydziale ETI PG, obronioną w 2016 r.

Dyplom roku 2016 Dyplom roku 2016

31.03.2017

Wyróżnienie dla studentów KSM za Projekt grupowy

Studenci specjalności Inżynieria Dźwięku i Obrazu uzyskali wyróżnienie Dziekana Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej za projekt Udźwiękowienie animacji w systemie 5.1, realizowany w ramach przedmiotu Projekt Grupowy. W skład zespołu wchodzili: Dawid Weber (kierownik), Aleksandra Loroff, Mateusz Gnys, Łukasz Łukaszewski i Łukasz Obiedziński. Opiekunem projektu była mgr inż. Karolina Marciniuk.

Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce 23 lutego. Więcej szczegółów i zdjęć z uroczystości na stronie Uczelni

Projekt grupowy 2017 Projekt grupowy 2017 Projekt grupowy 2017

27.02.2017

Potrzeby osób w śpiączce i możliwości ich wspierania technologicznego - spotkanie prof. A. Czyżewskiego z Pierwszą Damą RP, Agatą Kornhauser-Duda

7 lutego 2017 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie poświęcone problematyce osób wybudzonych ze śpiączki. Jednym z gości Pierwszej Damy był prof. Andrzej Czyżewski, pod kierownictwem którego powstał system CybeOko, służący do diagnozy i terapii osób pozostających w śpiączce.

Więcej informacji o spotkaniu

Wybudzeni z wizytą w Pałacu Prezydenckim Wybudzeni z wizytą w Pałacu Prezydenckim Wybudzeni z wizytą w Pałacu Prezydenckim

8.02.2017

Dyplom IEEE Signal Processing dla prof. Bożeny Kostek

B_Kostek_IEEE_2017 Prof. Bożena Kostek (Laboratorium Akustyki Fonicznej) otrzymała dyplom sygnowany przez towarzystwo IEEE Signal Processing w uznaniu pracy redaktora technicznego dla czasopisma IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing w kadencji 2013-2016.

16.01.2017

Starsze wiadomości

Starsze wiadomości znajdują się w archiwum.