Aktualności

Wizyta prof. Iana Corbetta

Na początku czerwca (4-9.06.2019) na zaproszenie Katedry Systemów Multimedialnych przebywał w PG prof. Ian Corbett (Audio Engineering & Music Technology), światowej klasy inżynier dźwięku. W czasie swojej wizyty prof. Corbett poprowadził wykłady dla studentów specjalności Inżynierii Dźwięku i Obrazu oraz dla studentów studiów inżynierskich WETI. Poruszone zostały tematy związane z pracą inżyniera dźwięku i jego warsztatem oraz przekazane zostały cenne uwagi, które mogą pomóc w rozwijaniu umiejętności związanych z produkcją muzyki. Porf. Corbett poprowadził również sesję Recording Critiques inspirowaną konwencjami Audio Engineering Society, w czasie której wszyscy chętni studenci Politechniki Gdańskiej mogli uzyskać ocenę swoich nagrań muzycznych.

2.07.2019

Studentka KSM w Student Delegate Assembly

Grupa studentów i doktorantów uczestniczyła w 146. konwencji Audio Engineering Society w Dublinie. W ramach konwencji odbyło się głosowanie na stanowisko vice-chair for Europe and International Regions w którym wygrała studentka inż. Kamila Pietrusinska. Kamila będzie sprawowała urząd w Student Delegate Assembly przez najbliższe dwa lata (pierwszy rok jako vice-chair, drugi jako chair) reprezentując Katedrę Systemów Multimedialnych na konwencjach w Europie i Stanach Zjednoczonych.

27.03.2019

Nagrody na OSKA 2019

OSKA 2018 W dniu 9.03.2019 r. zakończyła się 6. Ogólnopolska Studencka Konferencja Akustyków w ramach której odbył się konkurs OSKArec. W kategorii Dźwięk w formach audiowizualnych studentka inż. Kamila Pietrusińska zdobyła 2. miejsce, zaś doktorant mgr inż. Damian Koszewski zajął 1. i 2. miejsce odpowiednio w kategoriach Nagranie studyjne i Remiks.

14.03.2019

Prof. A. Czyżewski wyróżniony Medalem Niepodległej

W dniu 8 października 2018 r. w Dworze Artusa w Gdańsku, Prezydent Miasta Gdańska wyróżnił 100 osób na Stulecie Niepodległości Państwa Polskiego. W gronie wyróżnionych znalazły się cztery osoby z Politechniki Gdańskiej: prof. Edmund Wittbrodt, Prof. Janusz Rachoń, prof. Henryk Krawczyk i prof. Andrzej Czyżewski.

Stulecie 2018 Stulecie 2018

9.10.2018

Nagroda Best Paper Award na konferencji SPA 2018

SPA 2018 W dniach 19-21 września 2018 r. w Poznaniu odbyła się 22. międzynarodowa konferencja IEEE Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications (SPA). Podczas konferencji, pracownicy i doktoranci Katedry przedstawili sześć referatów. Referat pt. Suppression of distortions in signals received from Doppler sensor for vehicle speed measurement, którego autorem jest dr Grzegorz Szwoch, otrzymał nagrodę The Best Paper Award dla najlepszego referatu wygłoszonego w sesji DSP Theory & Implementation.

22.09.2018

Medal Gloria Artis dla dr. hab. Mariusza Mroza

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na wniosek Oddziału Gdańskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, przyznał dr. hab. Mariuszowi Mrozowi, dyrygentowi Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej i pracownikowi naszej Katedry, Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Odznaczenie zostanie wręczone podczas centralnej inauguracji roku akademickiego 2018/2019.

Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

25.06.2018

Nagroda na konferencji GAMBIT 2018

GAMBIT 2018 Karolina Marciniuk, doktorantka Laboratorium Akustyki Fonicznej WETI PG, uzyskała trzecią nagrodę w konkursie im. Profesora Ryszarda Krystka za najlepszą prezentację w Sesji Młodych Naukowców. Tematem prezentacji był Akustyczny monitoring ruchu drogowego, przygotowywany wspólnie z Maciejem Blaszke i prof. Bożeną Kostek. Konkurs przeprowadzony został podczas 12. Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2018 w dniach 12-13 kwietnia na Politechnice Gdańskiej.

17.04.2018

Wysokie odznaczenie dla prof. Andrzeja Czyżewskiego

Order 2018 Prof. Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski na mocy decyzji Prezydenta RP, Andrzeja Dudy z dnia 8 grudnia 2017 r. Odznaczenie zostało wręczone w trakcie uroczystego posiedzenia Senatu PG przez Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha.

22.03.2018

Nagroda Primum Cooperatio dla prof. Andrzeja Czyżewskiego

Prof. Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych WETI PG, został laureatem nagrody Primum Cooperatio im. Prof. Bolesława Mazurkiewicza przyznawanej przez organizację Pracodawcy Pomorza. Nagrodę PRIMUM COOPERATIO / Nade Wszystko Współpraca od 2014 roku otrzymują osoby z pomorskiego środowiska naukowego, które swoim działaniem udowadniają, że możliwa jest efektywna współpraca naukowców ze światem gospodarki. Wśród jej laureatów i wyróżnionych znajdują się przedstawiciele Politechniki Gdańskiej: prof. Janusz Rachoń, prof. Eugeniusz Dembicki, prof. Andrzej Zieliński i zmarły w 2017 r. prof. Bolesław Mazurkiewicz, którego imię obecnie nosi ta nagroda. Podczas uroczystej gali w dniu 26 stycznia 2018 r. Statuetkę i dyplom nagrody Primum Cooperatio wręczył prof. A. Czyżewskiemu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin.

Informacja w serwisie PG

Primum Cooperatio Primum Cooperatio Primum Cooperatio Primum Cooperatio Primum Cooperatio Primum Cooperatio Primum Cooperatio

29.01.2018

Nagroda na IX Międzynarodowej Konferencji IEEE MCSS 2017

MCSS 2017 Karolina Marciniuk, doktorantka Laboratorium Akustyki Fonicznej WETI, PG uzyskała nagrodę best paper w kategorii Traffic Monitoring za wygłoszenie referatu Traffic Noise Analysis Applied to Automatic Vehicle Counting and Classification przygotowanego wspólnie z prof. Bożeną Kostek i prof. Andrzejem Czyżewskim. IX Międzynarodowa Konferencja IEEE Multimedia Communications Services and Security (IEEE MCSS) odbyła się w dniach 16-17 listopada 2017 r. w Krakowie.

29.11.2017

Nagroda PTETiS za najlepszy referat

PTETIS 2017 W dniu 03.10.2017 podczas seminarium Polskiego Towarzystwa Elektroniki Teoretycznej i Stosowanej, wręczono nagrodę w konkursie na najlepszy referat w cyklu seminaryjnym Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice 2016. Pierwsza nagroda została przyznana doktorantowi p. Piotrowi Hoffmanowi oraz prof. Bożeny Kostek z Laboratorium Akustyki Fonicznej, WETI, Politechniki Gdańskiej za referat pt. Koncepcja korekcji sygnału dźwiękowego z uwzględnieniem charakterystyk częstotliwościowych pomieszczenia oraz gatunku sygnału.

9.10.2017

Nagroda na konferencji MICCAI

W dniach 10-14 września 2017 r. w Quebec City (Kanada) odbyła się międzynarodowa konferencja Medical Image Computing and Computer Assisted Itervention (MICCAI), której towarzyszył warsztat Computer Assisted Robotic Endoscopy (CARE). Referat pt. Shape-based pose estimation of robotic surgical instruments, wygłoszony przez dr inż. Daniela Węsierskiego na CARE 2017 (współautorem artykułu jest mgr inż. Sebastian Cygert), otrzymał nagrodę 2nd Place Best Paper Award.

MICCAI 2017 MICCAI 2017

27.09.2017

Nagroda The Best Paper Award dla zespołu KSM na konferencji IEEE SPA2017

SPA 2017 W dniach 20-22. września 2017. roku, w Poznaniu miała miejsce międzynarodowa konferencja Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications. Odbyła się ona pod patronatem polskiej sekcji IEEE. Referat p.t. Comparison of selected electroencephalographic signal classification methods, wygłoszony przez mgr inż. Adam Kurowskiego i przygotowany przez zespół w składzie: mgr inż. Katarzyna Mrozik, mgr inż. Adam Kurowski, prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski otrzymał nagrodę The Best Paper Award.

26.09.2017

Grant Audio Engineering Society dla doktorantki KSM i LAF

Harman 2017 Karolina Marciniuk, doktorantka Katedry Systemów Multimedialnych i Laboratorium Akustyki Fonicznej, została laureatką tegorocznej edycji konkursu Audio Engineering Society (AES) Educational Grants i jednocześnie uzyskała tytuł: Harman Scholar for 2017. Grant-nagroda została ufundowana przez firmę Harman International Industries.

10.07.2017

Nagroda na konferencji KKRRiT 2017

kkrrit2017 W dniu 21 czerwca 2017 r. w trakcie uroczystego otwarcia Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji w Poznaniu, dr inż. Magdalena Piotrowska-Plewa otrzymała I nagrodę w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych przyznawaną przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych. Tytuł rozprawy: Automatic mood indexing of music excerpts based on correlation between subjective evaluation and feature vector (Automatyczna indeksacja bazy muzycznej na podstawie korelacji pomiędzy oceną subiektywną nastroju utworu muzycznego a wektorem parametrów). Promotorem rozprawy była prof. Bożena Kostek.

10.07.2017

Nagrody na konwencji Audio Engineering Society

W dniach 20-23 maja, studenci Katedry Systemów Multimedialnych oraz członkowie Koła Naukowego Inżynierii Dźwięku i Obrazu wzięli udział w międzynarodowej 142. konwencji Audio Engineering Society w Berlinie. W trakcie trwania konwencji przeprowadzone zostały konkursy Student Recording Competition oraz Student Design Competition. W obu kategoriach zgłoszone zostały po dwie prace studentów. W konkursie Design srebrny medal uzyskał zespół w składzie: Adam Kurowski, Maciej Blaszke, i Szymon Zaporowski. W konkursie Recording Competition w kategorii Sound for Visual Media, studenci: Damian Koszewski, Mateusz Gnys oraz Dustin Hartka uzyskali brązowy medal. Dodatkowo, student Dawid Weber uzyskał nagrodę „za najlepsze zdjęcie” z Konwencji.

AES 2017 AES 2017

29.05.2017

Nagrody na konferencji OSKA 2017

W dniach 31.03 - 2.04.2017 r. w Krakowie odbyła się czwarta Ogólnopolska Studencka Konferencja Akustyków - OSKA 2017. Podczas konferencji zaprezentowano 5 referatów przygotowanych przez studentów II stopnia Katedry Systemów Multimedialnych WETI PG.

W ramach sesji plakatowych zespoły w składzie: Damian Koszewski, Dawid Weber - za referat p.t. Przykład zastosowania przetworników piezoelektrycznych do stworzenia elektronicznych padów na platformę Arduino oraz Szymon Zaporowski, Maciej Blaszke, Adam Kurowski - za referat Zastosowanie sieci neuronowych w cyfrowej syntezie dźwięku uzyskały dwie pierwsze nagrody za prezentacje plakatowe. Ponadto zespół w składzie: Maciej Blaszke, Szymon Zaporowski, Adam Kurowski otrzymał nagrodę za drugie miejsce w konkursie na najlepszy referat za wystąpienie pt.: Analiza nagrań ruchu drogowego w kontekście klasyfikacji typu pojazdu.

OSKA 2017 OSKA 2017

4.04.2017

Dyplom roku

Pan mgr inż. Dawid Jachimski, absolwent kierunku Informatyka na Wydziale ETI, zrealizował w Katedrze Systemów Multimedialnych, pod opieką prof. Andrzeja Czyżewskiego, przy wsparciu fonologa, prof. Tomasza Ciszewskiego, pracę magisterską na temat: Badanie algorytmów rozpoznawania wizemów i parametrów obrazu ust. Wizemy są to elementy mowy dostrzegane w obrazie twarzy osoby mówiącej. Stanowią więc one wizualny odpowiednik fonemów, które słyszymy. Na podstawie wizemów można starać się rozpoznawać mowę, czytając z ruchów warg. Pan mgr inż. Dawid Jachimski stworzył komputerowe algorytmy do analizy obrazu ust i przeprowadził w ramach swojej pracy systematyczne badania ich skuteczności, doprowadzając do możliwości skutecznego rozpoznawania wizemów. Wyniki jego pracy zostały zawarte w artykule wysłanym do opublikowania w czołowym czasopiśmie z dziedziny technologii multimedialnych. W dniu 29 marca 2017 r. w trakcie uroczystego posiedzenia Senatu PG otrzymał dyplom i statuetkę, jako zwycięzca konkursu na najlepszą pracę magisterską na Wydziale ETI PG, obronioną w 2016 r.

Dyplom roku 2016 Dyplom roku 2016

31.03.2017

Wyróżnienie dla studentów KSM za Projekt grupowy

Studenci specjalności Inżynieria Dźwięku i Obrazu uzyskali wyróżnienie Dziekana Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej za projekt Udźwiękowienie animacji w systemie 5.1, realizowany w ramach przedmiotu Projekt Grupowy. W skład zespołu wchodzili: Dawid Weber (kierownik), Aleksandra Loroff, Mateusz Gnys, Łukasz Łukaszewski i Łukasz Obiedziński. Opiekunem projektu była mgr inż. Karolina Marciniuk.

Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce 23 lutego. Więcej szczegółów i zdjęć z uroczystości na stronie Uczelni

Projekt grupowy 2017 Projekt grupowy 2017 Projekt grupowy 2017

27.02.2017

Potrzeby osób w śpiączce i możliwości ich wspierania technologicznego - spotkanie prof. A. Czyżewskiego z Pierwszą Damą RP, Agatą Kornhauser-Duda

7 lutego 2017 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie poświęcone problematyce osób wybudzonych ze śpiączki. Jednym z gości Pierwszej Damy był prof. Andrzej Czyżewski, pod kierownictwem którego powstał system CybeOko, służący do diagnozy i terapii osób pozostających w śpiączce.

Więcej informacji o spotkaniu

Wybudzeni z wizytą w Pałacu Prezydenckim Wybudzeni z wizytą w Pałacu Prezydenckim Wybudzeni z wizytą w Pałacu Prezydenckim

8.02.2017

Dyplom IEEE Signal Processing dla prof. Bożeny Kostek

B_Kostek_IEEE_2017 Prof. Bożena Kostek (Laboratorium Akustyki Fonicznej) otrzymała dyplom sygnowany przez towarzystwo IEEE Signal Processing w uznaniu pracy redaktora technicznego dla czasopisma IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing w kadencji 2013-2016.

16.01.2017

Starsze wiadomości

Starsze wiadomości znajdują się w archiwum.