Aktualności

Medal Gloria Artis dla dr. hab. Mariusza Mroza

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na wniosek Oddziału Gdańskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, przyznał dr. hab. Mariuszowi Mrozowi, dyrygentowi Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej i pracownikowi naszej Katedry, Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Odznaczenie zostanie wręczone podczas centralnej inauguracji roku akademickiego 2018/2019.

Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

25.06.2018

Nagroda na konferencji GAMBIT 2018

GAMBIT 2018 Karolina Marciniuk, doktorantka Laboratorium Akustyki Fonicznej WETI PG, uzyskała trzecią nagrodę w konkursie im. Profesora Ryszarda Krystka za najlepszą prezentację w Sesji Młodych Naukowców. Tematem prezentacji był Akustyczny monitoring ruchu drogowego, przygotowywany wspólnie z Maciejem Blaszke i prof. Bożeną Kostek. Konkurs przeprowadzony został podczas 12. Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2018 w dniach 12-13 kwietnia na Politechnice Gdańskiej.

17.04.2018

Wysokie odznaczenie dla prof. Andrzeja Czyżewskiego

Order 2018 Prof. Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski na mocy decyzji Prezydenta RP, Andrzeja Dudy z dnia 8 grudnia 2017 r. Odznaczenie zostało wręczone w trakcie uroczystego posiedzenia Senatu PG przez Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha.

22.03.2018

Nagroda Primum Cooperatio dla prof. Andrzeja Czyżewskiego

Prof. Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych WETI PG, został laureatem nagrody Primum Cooperatio im. Prof. Bolesława Mazurkiewicza przyznawanej przez organizację Pracodawcy Pomorza. Nagrodę PRIMUM COOPERATIO / Nade Wszystko Współpraca od 2014 roku otrzymują osoby z pomorskiego środowiska naukowego, które swoim działaniem udowadniają, że możliwa jest efektywna współpraca naukowców ze światem gospodarki. Wśród jej laureatów i wyróżnionych znajdują się przedstawiciele Politechniki Gdańskiej: prof. Janusz Rachoń, prof. Eugeniusz Dembicki, prof. Andrzej Zieliński i zmarły w 2017 r. prof. Bolesław Mazurkiewicz, którego imię obecnie nosi ta nagroda. Podczas uroczystej gali w dniu 26 stycznia 2018 r. Statuetkę i dyplom nagrody Primum Cooperatio wręczył prof. A. Czyżewskiemu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin.

Informacja w serwisie PG

Primum Cooperatio Primum Cooperatio Primum Cooperatio Primum Cooperatio Primum Cooperatio Primum Cooperatio Primum Cooperatio

29.01.2018

Nagroda na IX Międzynarodowej Konferencji IEEE MCSS 2017

MCSS 2017 Karolina Marciniuk, doktorantka Laboratorium Akustyki Fonicznej WETI, PG uzyskała nagrodę best paper w kategorii Traffic Monitoring za wygłoszenie referatu Traffic Noise Analysis Applied to Automatic Vehicle Counting and Classification przygotowanego wspólnie z prof. Bożeną Kostek i prof. Andrzejem Czyżewskim. IX Międzynarodowa Konferencja IEEE Multimedia Communications Services and Security (IEEE MCSS) odbyła się w dniach 16-17 listopada 2017 r. w Krakowie.

29.11.2017

Nagroda PTETiS za najlepszy referat

PTETIS 2017 W dniu 03.10.2017 podczas seminarium Polskiego Towarzystwa Elektroniki Teoretycznej i Stosowanej, wręczono nagrodę w konkursie na najlepszy referat w cyklu seminaryjnym Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice 2016. Pierwsza nagroda została przyznana doktorantowi p. Piotrowi Hoffmanowi oraz prof. Bożeny Kostek z Laboratorium Akustyki Fonicznej, WETI, Politechniki Gdańskiej za referat pt. Koncepcja korekcji sygnału dźwiękowego z uwzględnieniem charakterystyk częstotliwościowych pomieszczenia oraz gatunku sygnału.

9.10.2017

Nagroda na konferencji MICCAI

W dniach 10-14 września 2017 r. w Quebec City (Kanada) odbyła się międzynarodowa konferencja Medical Image Computing and Computer Assisted Itervention (MICCAI), której towarzyszył warsztat Computer Assisted Robotic Endoscopy (CARE). Referat pt. Shape-based pose estimation of robotic surgical instruments, wygłoszony przez dr inż. Daniela Węsierskiego na CARE 2017 (współautorem artykułu jest mgr inż. Sebastian Cygert), otrzymał nagrodę 2nd Place Best Paper Award.

MICCAI 2017 MICCAI 2017

27.09.2017

Nagroda The Best Paper Award dla zespołu KSM na konferencji IEEE SPA2017

SPA 2017 W dniach 20-22. września 2017. roku, w Poznaniu miała miejsce międzynarodowa konferencja Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications. Odbyła się ona pod patronatem polskiej sekcji IEEE. Referat p.t. Comparison of selected electroencephalographic signal classification methods, wygłoszony przez mgr inż. Adam Kurowskiego i przygotowany przez zespół w składzie: mgr inż. Katarzyna Mrozik, mgr inż. Adam Kurowski, prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski otrzymał nagrodę The Best Paper Award.

26.09.2017

Grant Audio Engineering Society dla doktorantki KSM i LAF

Harman 2017 Karolina Marciniuk, doktorantka Katedry Systemów Multimedialnych i Laboratorium Akustyki Fonicznej, została laureatką tegorocznej edycji konkursu Audio Engineering Society (AES) Educational Grants i jednocześnie uzyskała tytuł: Harman Scholar for 2017. Grant-nagroda została ufundowana przez firmę Harman International Industries.

10.07.2017

Nagroda na konferencji KKRRiT 2017

kkrrit2017 W dniu 21 czerwca 2017 r. w trakcie uroczystego otwarcia Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji w Poznaniu, dr inż. Magdalena Piotrowska-Plewa otrzymała I nagrodę w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych przyznawaną przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych. Tytuł rozprawy: Automatic mood indexing of music excerpts based on correlation between subjective evaluation and feature vector (Automatyczna indeksacja bazy muzycznej na podstawie korelacji pomiędzy oceną subiektywną nastroju utworu muzycznego a wektorem parametrów). Promotorem rozprawy była prof. Bożena Kostek.

10.07.2017

Nagrody na konwencji Audio Engineering Society

W dniach 20-23 maja, studenci Katedry Systemów Multimedialnych oraz członkowie Koła Naukowego Inżynierii Dźwięku i Obrazu wzięli udział w międzynarodowej 142. konwencji Audio Engineering Society w Berlinie. W trakcie trwania konwencji przeprowadzone zostały konkursy Student Recording Competition oraz Student Design Competition. W obu kategoriach zgłoszone zostały po dwie prace studentów. W konkursie Design srebrny medal uzyskał zespół w składzie: Adam Kurowski, Maciej Blaszke, i Szymon Zaporowski. W konkursie Recording Competition w kategorii Sound for Visual Media, studenci: Damian Koszewski, Mateusz Gnys oraz Dustin Hartka uzyskali brązowy medal. Dodatkowo, student Dawid Weber uzyskał nagrodę „za najlepsze zdjęcie” z Konwencji.

AES 2017 AES 2017

29.05.2017

Nagrody na konferencji OSKA 2017

W dniach 31.03 - 2.04.2017 r. w Krakowie odbyła się czwarta Ogólnopolska Studencka Konferencja Akustyków - OSKA 2017. Podczas konferencji zaprezentowano 5 referatów przygotowanych przez studentów II stopnia Katedry Systemów Multimedialnych WETI PG.

W ramach sesji plakatowych zespoły w składzie: Damian Koszewski, Dawid Weber - za referat p.t. Przykład zastosowania przetworników piezoelektrycznych do stworzenia elektronicznych padów na platformę Arduino oraz Szymon Zaporowski, Maciej Blaszke, Adam Kurowski - za referat Zastosowanie sieci neuronowych w cyfrowej syntezie dźwięku uzyskały dwie pierwsze nagrody za prezentacje plakatowe. Ponadto zespół w składzie: Maciej Blaszke, Szymon Zaporowski, Adam Kurowski otrzymał nagrodę za drugie miejsce w konkursie na najlepszy referat za wystąpienie pt.: Analiza nagrań ruchu drogowego w kontekście klasyfikacji typu pojazdu.

OSKA 2017 OSKA 2017

4.04.2017

Dyplom roku

Pan mgr inż. Dawid Jachimski, absolwent kierunku Informatyka na Wydziale ETI, zrealizował w Katedrze Systemów Multimedialnych, pod opieką prof. Andrzeja Czyżewskiego, przy wsparciu fonologa, prof. Tomasza Ciszewskiego, pracę magisterską na temat: Badanie algorytmów rozpoznawania wizemów i parametrów obrazu ust. Wizemy są to elementy mowy dostrzegane w obrazie twarzy osoby mówiącej. Stanowią więc one wizualny odpowiednik fonemów, które słyszymy. Na podstawie wizemów można starać się rozpoznawać mowę, czytając z ruchów warg. Pan mgr inż. Dawid Jachimski stworzył komputerowe algorytmy do analizy obrazu ust i przeprowadził w ramach swojej pracy systematyczne badania ich skuteczności, doprowadzając do możliwości skutecznego rozpoznawania wizemów. Wyniki jego pracy zostały zawarte w artykule wysłanym do opublikowania w czołowym czasopiśmie z dziedziny technologii multimedialnych. W dniu 29 marca 2017 r. w trakcie uroczystego posiedzenia Senatu PG otrzymał dyplom i statuetkę, jako zwycięzca konkursu na najlepszą pracę magisterską na Wydziale ETI PG, obronioną w 2016 r.

Dyplom roku 2016 Dyplom roku 2016

31.03.2017

Wyróżnienie dla studentów KSM za Projekt grupowy

Studenci specjalności Inżynieria Dźwięku i Obrazu uzyskali wyróżnienie Dziekana Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej za projekt Udźwiękowienie animacji w systemie 5.1, realizowany w ramach przedmiotu Projekt Grupowy. W skład zespołu wchodzili: Dawid Weber (kierownik), Aleksandra Loroff, Mateusz Gnys, Łukasz Łukaszewski i Łukasz Obiedziński. Opiekunem projektu była mgr inż. Karolina Marciniuk.

Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce 23 lutego. Więcej szczegółów i zdjęć z uroczystości na stronie Uczelni

Projekt grupowy 2017 Projekt grupowy 2017 Projekt grupowy 2017

27.02.2017

Potrzeby osób w śpiączce i możliwości ich wspierania technologicznego - spotkanie prof. A. Czyżewskiego z Pierwszą Damą RP, Agatą Kornhauser-Duda

7 lutego 2017 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie poświęcone problematyce osób wybudzonych ze śpiączki. Jednym z gości Pierwszej Damy był prof. Andrzej Czyżewski, pod kierownictwem którego powstał system CybeOko, służący do diagnozy i terapii osób pozostających w śpiączce.

Więcej informacji o spotkaniu

Wybudzeni z wizytą w Pałacu Prezydenckim Wybudzeni z wizytą w Pałacu Prezydenckim Wybudzeni z wizytą w Pałacu Prezydenckim

8.02.2017

Dyplom IEEE Signal Processing dla prof. Bożeny Kostek

B_Kostek_IEEE_2017 Prof. Bożena Kostek (Laboratorium Akustyki Fonicznej) otrzymała dyplom sygnowany przez towarzystwo IEEE Signal Processing w uznaniu pracy redaktora technicznego dla czasopisma IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing w kadencji 2013-2016.

16.01.2017

Laur Staszica – wyróżnienie dla zespołu realizującego projekt IDENT

Laur Staszica 2016 Laur Staszica 2016 Zespół pracujący nad projektem Multimodalny biometryczny system weryfikacji tożsamości w ramach Programu Badań Stosowanych NCBiR otrzymał w dniu 23 listopada 2016 r. wyróżnienie w konkursie im St. Staszica na Laur Innowacyjności 2016. Konkurs został zorganizowany przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Dotychczas zbudowano prototypowe stanowisko bankowe, funkcjonujące w specjalnie do tego przygotowanym laboratorium na Wydziale ETI PG. W przyszłym roku wyniki projektu zostaną wdrożone pilotażowo na 100 stanowiskach obsługi klienta w 60 oddziałach bankowych. Projekt jest realizowany w Katedrze Systemów Multimedialnych wespół z Bankiem PKO BP i z sopocką firmą Microsystem sp. z o.o.

24.11.2016

Prof. A. Czyżewski członkiem Senior Member International Rough Set Society

irss2016 Prof. A. Czyżewski został wybrany przez Towarzystwo Naukowe Zbiorów Przybliżonych (International Rough Set Society) na członka Senior Member. Zbiory przybliżone to teoria zapoczątkowana przez znakomitego polskiego uczonego Prof. Zdzisława Pawlaka. Aktualnie jest to jedna z metod sztucznej inteligencji, uznana i intensywnie rozwijana na całym świecie. Prof. Czyżewski wraz z zespołem uczestniczy w szkole naukowej, rozwijającej zbiory przybliżone od połowy lat dziewięćdziesiątych, jest też od wielu lat członkiem International Rough Set Society.

10.11.2016

Dr inż. Andrzej Kaczmarek (1948-2016)

A. Kaczmarek Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 listopada 2016 r. zmarł nagle wieloletni pracownik naszej katedry, dr inż. Andrzej Kaczmarek

Dr inż. Andrzej Kaczmarek uzyskał tytuł magistra na Wydziale Automatyki i Informatyki Politechniki Gdańskiej w 1972 r. Do roku 1975 pracował jako specjalista w serwisie komputerowym w firmie ELWRO-Service we Wrocławiu. W tym roku powrócił do Gdańska i podjął pracę jako konstruktor urządzeń komputerowych na Wydziale Okrętowym Politechniki Gdańskiej. W roku 1985 dołączył do zespołu naukowego obecnej Katedry Systemów Multimedialnych.

Główną dziedziną jego badań naukowych była komputerowa analiza dźwięków muzycznych, szczególnie dźwięków piszczałek organowych. Badania te były tematem pracy doktorskiej, obronionej w 1995 r. Inne, liczne jego zainteresowania naukowe dotyczyły zastosowań inżynierii dźwięku w rozpoznawaniu mowy (mówców), analizie mowy patologicznej i rekonstruowaniu nagrań. W swoich pracach naukowych wykorzystywał metody sztucznej inteligencji, takie jak sieci neuronowe, logika rozmyta i zbiory przybliżone. Pozostawił po sobie znaczny i wartościowy dorobek publikacyjny. Wspomagał swoją wiele projektów, m. in. jest współautorem systemu youarchive.net, wielu algorytmów i programów, które zostały zastosowane w demonstratorach technologicznych związanych z projektami PRESTOSPACE, INDECT, SYNAT, MODALITY. Przeprowadził bardzo wiele zajęć dydaktycznych, których w znacznej części był twórcą.

Zachowamy w naszej pamięci Jego trudne do przecenienia wsparcie, życzliwość i mądrość.

Zespoły KSM i LAF

6.11.2016

Pierwsza nagroda za prezentację referatu na Sympozjum NTAV2016

W dniach 13-15 października, w Rzeszowie, odbyło się XVI Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo NTAV2016. Referat pt.: Analysis of soundscape recordings in close proximity to the road in changeable weather conditions, wygłoszony przez mgra inż. Adama Kurowskiego, przygotowany przez zespół w składzie: mgr inż. Karolina Marciniuk, mgr inż. Adam Kurowski, prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, otrzymał pierwszą nagrodę za prezentację referatu przez młodego pracownika, przyznaną przez Prezydium Zarządu Polskiej Sekcji Audio Engineering Society.

18.10.2016

Jubileusz Doc. dr inż. Marianny Sankiewicz

W dniu 23 września 2016 r. w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku miały miejsce szczególne uroczystości jubileuszowe, w których uczestniczyli: Jubilatka, świętująca 95-rocznicę urodzin oraz Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Jacek Namieśnik, Dziekan Wydziału ETI, prof. Jerzy Wtorek, profesorowie, będący wychowankami Pani Docent (B. Kostek, J. Papanikolaou, A. Czyżewski), przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów PG (SAPG), szefowie i pracownicy pomorskich firm oraz licznie zgromadzeni goście, w tym wielu absolwentów PG. Zdalnie uczestniczył prof. Henryk Skarżyński, szef Światowego Centrum Słuchu, który zalicza siebie do grona uczniów Pani Docent.

Spotkanie prowadzone przez wiceszefa SAPG, Georgisa Bogdanisa przebiegło w niezwykle miłej, ale tez chwilami podniosłej i wzruszającej atmosferze. Otworzył je Dyrektor Teatru Szekspirowskiego, Włodzimierz Ziółkowski, który jest jednym z wychowanków Jubilatki. Następnie Chór PG odśpiewał hymn "Gaudeamus igitur", w trakcie którego Jubilatka wkroczyła na scenę Teatru. Odtworzono sfilmowane wspomnienia Jubilatki, obecnej w trakcie całego wydarzenia na scenie Teatru, wysłuchano okolicznościowych wystąpień i laudacji. Galę jubileuszową uświetnił wspaniały koncert w wykonaniu światowej sławy pianisty, Janusza Olejniczaka. W kulminacyjnej fazie, przy otwierającym się dachu Teatru, wniesiono tort urodzinowy, ozdobiony wizerunkiem dobrze znanego absolwentom podpisu byłej Pani Prodziekan i Prorektor, w charakterystycznym kolorze zielonego atramentu.

Relacja fotograficzna z uroczystości jubileuszowych, udostępniona w części w tym miejscu, została udostępniona w szerszym zakresie na stronie o adresie: mariannasankiewicz.pl wraz z innymi materiałami z gali jubileuszowej. Na temat dokonań Pani Docent oraz Jej Małżonka, doc. Gustawa Budzyńskiego można przeczytać w tekście laudacji, której fragmenty wygłosił prof. A. Czyżewski.

Przebieg spotkania jubileuszowego został zarejestrowany i można go obejrzeć na kanale YouTube Katedry.

26 września br. o godz. 19.09 w Programie 1 Polskiego Radia, w audycji Wieczór Odkrywców Krzysztofa Michalskiego gościła Pani Marianna Sankiewicz.
Audycji można także wysłuchać z pliku MP3.

Jubileusz Doc. dr inż. Marianny Sankiewicz Jubileusz Doc. dr inż. Marianny Sankiewicz Jubileusz Doc. dr inż. Marianny Sankiewicz Jubileusz Doc. dr inż. Marianny Sankiewicz Jubileusz Doc. dr inż. Marianny Sankiewicz Jubileusz Doc. dr inż. Marianny Sankiewicz Jubileusz Doc. dr inż. Marianny Sankiewicz Jubileusz Doc. dr inż. Marianny Sankiewicz

28.09.2016

"Piknik Inspiracji" w Iławie

24 września w Iławie odbył się drugi Piknik Inspiracji. Przedstawiciele Koła Naukowego Inżynierii Dźwięku i Obrazu (w składzie Małgorzata Mańkowska, Damian Koszewski oraz Dawid Weber), na prośbę organizatorów, inspirowali dzieci doświadczeniami związanymi z rozchodzeniem się fali dźwiękowej. Było głośno i widowiskowo. Impreza miała miejsce na terenie Amfiteatru Im. Louisa Armstronga.

Piknik Inspiracji Piknik Inspiracji

26.09.2016

Nagroda Best Paper Award na konferencji SPA 2016

SPA 2016 Zespół Katedry Systemów Multimedialnych w składzie: mgr inż. Piotr Bratoszewski, dr inż. Grzegorz Szwoch oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, otrzymał nagrodę The Best Paper Award w kategorii Biometria Głosowa podczas XX międzynarodowej konferencji IEEE Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, która odbyła się w dniach 21-23 Września 2016 w Poznaniu. Nagrodzony referat nosi tytuł: Acoustic and Visual Voice Activity Detection for Noisy Speech Recognition.

26.09.2016

Best Paper Award na konferencji MISSI 2016

MISSI 2016 Referat zespołu w składzie: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, mgr  inż. Adam Kurowski oraz mgr inż. Karolina Marciniuk, wygłoszony na konferencji MISSI 2016 - The 10th edition of International Conference  on Multimedia & Network Information Systems, Wrocław (14-16.09.2016), zatytułowany Separability Assessment of Selected Types of Vehicle-Associated Noise, otrzymał nagrodę The Best Paper Award.

18.09.2016

Główna nagroda za "CyberOko"

CyberOko Promyk Kapituła konkursu "Innowacje na rzecz poprawy jakości życia i zdrowia osób z dysfunkcjami" uznała system "CyberOko" za najbardziej innowacyjną ze zgłoszonych propozycji. O miano najbardziej innowacyjnego rozwiązania, które ułatwia osobom z dysfunkcjami codzienne życie, ubiegało się wielu kandydatów – zarówno firm, jak i osób prywatnych. Wszystkie zgłoszenia wyróżniały się nieszablonowym oraz kreatywnym podejściem do tematyki usprawniania funkcjonowania osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Nagroda została wręczona podczas konferencji "Ocena i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka" w dniu 16 maja 2016. W imieniu twórców "CyberOka" nagrodę odebrał prof. Andrzej Czyżewski.

18.05.2016

Profesorowie Marianna Sankiewicz i Gustaw Budzyński w KSM

Prof. Budzyńscy 25 marca 2016 roku, Państwo Profesorowie Marianna Sankiewicz i Gustaw Budzyński, założyciele Katedry Systemów Multimedialnych, gościli od godz. 14:00 w Sali seminaryjnej, wraz z kilkunastoma wybitnymi absolwentami. Spotkanie to było okazją do złożenia sobie życzeń świątecznych, a także wspólnego obejrzenia fragmentów niezwykłych filmów historycznych z Powstania Warszawskiego i z udziałem tych Osób w kadrze. Takie korzenie i trwałe kontakty w ramach akademickiej ciągłości pokoleń nadają głębszy sens działalności Katedry, dlatego w tym wyjątkowym, przedświątecznym spotkaniu, udział wzięło także grono obecnych Pracowników i Współpracowników Katedry.

12.04.2016

Nagroda dla studentów za III miejsce na konferencji OSKA 2016

OSKA2016 W dniach 11-13 marca w Krakowie odbyła się trzecia Ogólnopolska Studencka Konferencja Akustyków OSKA 2016. Referat wygłoszony przez grupę studentów w składzie Maciej Blaszke, Szymon Zaporowski oraz Dawid Weber, zatytułowany Procesor efektów dźwiękowych do gitary na urządzenia mobilne, został nagrodzony trzecim miejscem w konkursie jury.

14.03.2016

Realizacja koncertu Gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej w Auli PG

12 lutego 2016 r. w ramach "Politechniki Otwartej" w Auli Politechniki Gdańskiej odbył się koncert Gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Piotra Jędrzejczyka, z towarzyszeniem duetu 69 duo (Szymon Jabłoński – bandoneon, Marcin Kozioł – gitara) i solistów: Katarzyny Babireckiej, Agaty Walczak i Jacka Szponarskiego. Muzycy zagrali m.in. takie utwory, jak "Amerykanin w Paryżu" – G. Gershwin, "Walc z Maskarady" – Aram Chaczaturian, "Oblivion" – A. Piazzolla. Koncert został zarejestrowany przez studentów Katedry Systemów Multimedialnych, w ramach pracy dyplomowej magisterskiej pt. „Eksperymentalne nagranie wideofoniczne zgodne ze standardem MPEG-H”, pod kierunkiem dr. inż. Piotra Odyi. Organizatorem koncertu był dr inż. Michał Lech.

Relacja z koncertu w Pomorskiej TV

16.02.2016

Nagroda Prix Galien 2015 za CyberOko

W konkursie Prix Galien 2015 nagrodzono CyberOko opracowane przez zespół prof. Andrzeja Czyżewskiego z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 17 listopada w Warszawie. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele ośrodków medycznych i naukowych, firm farmaceutycznych oraz instytucji państwowych.

Informacja o nagrodzie

Więcej o tym wydarzeniu

18.11.2015

Wyróżnienie na Konferencji SPA 2015

SPA 2015 Referat zespołu KSM w składzie: dr inż. J. Kotus, dr inż. P. Szczuko, mgr inż. M. Szczodrak, prof. dr hab. inż. A. Czyżewski, wygłoszony przez dra Piotra Szczuko na konferencji IEEE SPA 2015 - Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, zatytułowany Application of Fast Cameras to String Vibrations Recording, otrzymał nagrodę The Best Paper Award.

30.09.2015

Wyróżnienie na XIV Krajowej Konferencji Elektroniki

KKE 2015 W dniach 8 - 12 czerwca w Darłówku odbyła się XIV Konferencja Elektroniki. W ramach konferencji został zorganizowany konkurs Młodzi pracownicy nauki, w którym wyróżniony został referat zespołu KSM w składzie mgr inż. Karol Lisowski, mgr inż. Janusz Cichowski, dr inż. Piotr Szczuko, prof. dr hab. inż. A. Czyżewski pt. Modelowanie zachowań tłumu z zastosowaniem analizy obrazu i znaczników radiowych. Referat został zgłoszony w sesji specjalnej zatytułowanej Od mikrobiometrii do makrobiometrii: metody, układy elektroniczne i zastosowania"

9.07.2015

Godło "Teraz Polska" dla CyberOka

Statuetka Teraz Polska 8 czerwca 2015 r. w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala „Teraz Polska”, podczas której Profesor Czyżewski odebrał statuetką konkursu "Teraz Polska" przyznaną za metodę oraz technologię do diagnozowanie i stymulowania pacjentów z ciężkimi urazami mózgu - "CyberOko".

Relacja z Gali w TVP1

Więcej o tym wydarzeniu

10.06.2015

Wyróżnienie na 138 konwencji AES

AES 2015 W dniach 7 - 10 maja w Warszawie odbyła się 138 konwencja Audio Engineering Society. Konwencja gościła ok. 1500 uczestników krajowych i zagranicznych. Do organizowanego w ramach konwencji konkursu Student Design Competition zgłoszony został w kategorii graduate projekt Piotra Hoffmanna, doktoranta z Katedry Systemów Multimedialnych. Praca ta dotyczyła prezentacji opracowanego systemu do automatycznego sterowania algorytmem wirtualnego basu w zależności od gatunku muzycznego - Smart Virtual Bass Algorithm. Zgłoszony do konkursu projekt uzyskał aprobatę jurorów i zdobył wyróżnienie.

21.05.2015

Nagrody dla studentów KSM za Projekt Grupowy

Z przyjemnością informujemy, że projekt grupowy o tytule „Cyfrowy syntezator dźwięku, wzorowany na instrumencie Theremin, sterowany gestami dłoni z wykorzystaniem kamery Time of Flight oraz oprogramowania Max/MSP” otrzymał dnia 25.02.2015 nagrodę Dziekana Politechniki Gdańskiej w konkursie na najlepsze projekty grupowe edycji 2014/2015. Opiekunem projektu był pracownik Katedry Systemów Multimedialnych mgr inż. Piotr Bratoszewski, w skład zespołu projektowego wchodzili: Adam Górski (kierownik), Andrzej Bachanowicz, Łukasz Suski, Rafał Siemiątkowski.

3.03.2015

Wręczenie Nagrody Prezesa Rady Ministrów Prof. Czyżewskiemu z zespołem

W dniu 9 lutego 2015 roku w Kancelarii Premiera odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągniecia naukowe i artystyczne. W gronie nagrodzonych znalazł się zespół pod kierownictwem prof. Andrzeja Czyżewskiego. Zespół laureatów z Katedry Systemów Multimedialnych (w skład którego wchodzą: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, dr inż. Bartosz Kunka, mgr Agnieszka Kwiatkowska, dr inż. Piotr Odya oraz mgr inż. Rafał Rybacki) otrzymał I Nagrodę za osiągnięcia naukowo-techniczne. Docenione zostały prace zespołu związane z opracowaniem systemu CyberOko, służącego do diagnozy i terapii osób pozostających w śpiączce.

16.02.2015

Starsze wiadomości

Starsze wiadomości znajdują się w archiwum.