Komunikaty dla studentów RSS

Technologia nagrań 2 (II/2)

Na prośbę studentów zajęcia laboratoryjne mające się odbyć 13 grudnia zostały przełożone o jeden tydzień (na 20 grudnia).

12.12.2018

Podstawy elektroakustyki (I/7)

Podstawy Elektroakustyki Laboratorium - zajęcia zaplanowane na dzień 18.10.2018 w godzinach 12:15-14:00, odbędą się w dniu 24.10.2018 w godzinach 13:15-15:00.

17.10.2018

Pomiary w technice studyjnej (II/2)

Zmiana terminu wykładu. W porozumieniu ze studentami, wykład od najbliższego poniedziałku (8.10) będzie odbywał się w sali EA 07 w poniedziałki, w godzinach:
Pn 13-14 - do 19.11 włącznie,
Pn 11-12 - od 26.11

Zajęcia laboratoryjne rozpoczną się zgodnie z harmonogramem w dniu 13.11.

5.10.2018

Sztuczna inteligencja w medycynie

Wprowadzenie z laboratorium z przedmiotu Sztuczna inteligencja w medycynie odbędzie się w sali 736 (7. piętro), pon. 1.10.18 r., godz. 11.15-13.00.

28.09.2018

Przetwarzanie dźwięku i obrazu (I/5)

Zajęcia wprowadzające odbędą się w stali EA206 dla całych grup:
E1605KT-0 1: Pn. 1.10.2018, g.09:15-10:00
E1605KT-0 2: Wt. 2.10.2018, g.10:15-11:00
Od 8.10.2015 zajęcia odbywają się w podziale na grupy laboratoryjne.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot:
dr inż. Piotr Szczuko
szczuko (at) sound.eti.pg.gda.pl
pokój 729

28.09.2018

Elektroniczne instrumenty muzyczne (I/7)

Zajęcia organizacyjne z wykładu i laboratorium odbędą się w terminie wykładu: wtorek, 2.10, godz. 10.15 w sali EA 736.

28.09.2018

Percepcja dźwięku i obrazu & Technologia nagrań II (II/2)

Zajęcia wprowadzające do laboratorium z Percepcji dźwięku i obrazu oraz laboratorium i seminarium z Technologii nagrań II odbędą się w czwartek 4 października w godzinach 14-16 w sali seminaryjnej EA 802 (w terminie laboratorium z TNII).

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Wcześniejsze zajęcia laboratoryjne/seminaryjne z ww. przedmiotów nie odbędą się.

25.09.2018

Technika nagłaśniania (II/2)

Termin zajęć wprowadzających do laboratorium z Techniki nagłaśniania zostanie podany w terminie późniejszym (po 8-10-2018).

25.09.2018

Technika rejestracji sygnałów & Technologia studyjna (I/7)

Zajęcia wprowadzające do następujących przedmiotów:

  • wykład z Techniki rejestracji sygnałów,
  • laboratorium z Techniki rejestracji sygnałów,
  • laboratorium z Technologii studyjnej,
odbędą się w środę 3 października w godzinach 9-11 w sali EA 736 (w terminie wykładu z TRS-ów).

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Wcześniejsze zajęcia laboratoryjne z ww. przedmiotów nie odbędą się.

25.09.2018

Synteza i obróbka obrazu (II/3)

Wyniki egzaminu poprawkowego z 12.09:

134458 - 24 pkt., ocena końcowa: 4,0

143127 - 31 pkt., ocena końcowa: 4,5

12.09.2018

Technologie multimedialne (I/4)

Wyniki z laboratorium - końcowe.

Ewentualne uwagi do uzyskanych wyników można zgłaszać do prowadzących poszczególne ćwiczenia lub do kierownika laboratorium w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca (włącznie). Po tym terminie wyniki będą uznane za ostateczne.

19.06.2018 (aktualizacja)

Semestr II/3 - zmiana terminów czwartkowych zajęć

Od 19 kwietnia następuje zmiana terminów poniższych zajęć w czwartki:

Synteza i obróbka obrazu (wykład) - godz. 10.15 - 11.00, sala WETI 736

Multimedialne systemy medyczne (seminarium) - 11.15 - 12.00, sala WETI 802

17.04.2018

Technologie społeczeństwa informacyjnego - seminarium

Zajęcia wprowadzające do seminarium odbędą się dla całych grup według harmonogramu:
M1603IF-0 1Z, 28.02, Śr. g.12:15-13:00, NE 230
M1603IS-0 0, 28.02, Śr. g.15:15-16:00, NE 105
M1603IG-0 0, 1.03, Cz. g.13:15-14:00, NE 235
M1603IN-0 0, 1.03, Cz. g.16:15-17:00, NE 106
M1603IA-0 0, 1.03, Cz. g.17:15-18:00, NE 105
M1603IB-0 0, 2.03, Pt. g.09:15-10:00, NE 110
Na zajęciach przedstawione zostaną zasady odbywania i zaliczenia seminarium, przeprowadzony będzie podział na zespoły dwuosobowe i przydzielenie tematów prezentacji. Obecność obowiązkowa.

23.02.2018

Technologie multimedialne (I/4)

Zajęcia z laboratorium z TM rozpoczną się zgodnie z harmonogramem. Obecność na zajęciach wprowadzających jest obowiązkowa.
W dniach 22 i 23 lutego zajęcia laboratoryjne się nie odbywają.

21.02.2018

Inteligentne systemy decyzyjne (I/6)

Obowiązkowe zajęcia organizacyjne z laboratorium odbędą się w stali EA 206 dla całych grup:
- E1506KT-0 1, czwartek 22.02, g.09:15-10:00
- E1506KT-0 2, poniedziałek 26.02, 09:15-10:00

21.02.2018

Systemy i terminale multimedialne (I/6)

Zajęcia z laboratorium STM rozpoczną się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w gablocie i w serwisie WWW multimed.org. We wcześniejszych terminach (26.02, 28.02) zajęć nie będzie.

Zajęcia rozpoczną się od ćwiczenia nr 1, bez zajęć organizacyjnych. Studentów obowiązuje zapoznanie się z instrukcją do ćwiczenia.

Proszę o wcześniejszą informację o ewentualnych konfliktach w harmonogramie (np. planowane laboratorium wyjazdowe).

21.02.2018

Zastosowania procesorów sygnałowych - projekt (I/6)

Obowiązkowe zajęcia organizacyjne z Projektu ZPS odbędą się 22 lutego (czwartek) w godz. 12:15-13:00 w NE Aud 2.

21.02.2018

Egzamin dyplomowy inżynierski (I/7)

Termin i miejsce egzaminu dyplomowego inżynierskiego dla studentów specjalności Systemy multimedialne: poniedziałek, 5 lutego, godz. 10:00, sala 802

15.01.2018

Akustyka środowiska (I/7)

Wyniki kolokwium

Kolokwium poprawkowe z Akustyki Środowiska odbędzie się w dniu 11.01.2018, w sali EA728, w godzinach 12-14.

9.01.2018

Elektroniczne instrumenty muzyczne (I/7)

Wyniki kolokwium poprawkowego:

  • 154815: 25 pkt, ocena końcowa: 4,5
  • 154852: 11 pkt, brak zaliczenia
  • 154867: 19 pkt, brak zaliczenia, możliwy "dopyt"
  • 154959: 21 pkt, ocena końcowa: 3,5

Oceny końcowe.

22.12.2017

Percepcja dźwięku i obrazu (II/2)

Zajęcia mające się odbyć w dniu 13 grudnia są przełożone na 10 stycznia ze względu na szkolenie odbywające się w ramach zajęć z Techniki nagłaśniania.

11.12.2017

Akustyka środowiska (I/7)

W porozumieniu ze studentami sem. 7, specjalność Systemy Multimedialne, zajęcia laboratoryjne oraz wykład z Akustyki Środowiska, zaplanowane na dzień 2.11.2017 zostaną zrealizowane w innym terminie. Termin odrobienia zajęć zostanie określony w dniu: 9.11.2017.

31.10.2017

Akustyka środowiska (I/7)

Zajęcia wprowadzające do Laboratorium z Akustyki Środowiska odbędą się w dniu 5.10 w godzinach 10.15 – 11.00 w sali 802. Pierwszy wykład za Akustyki Środowiska odbędzie się w dniu 5.10 w godzinach 12.15 – 13.00 w sali EA736.

4.10.2017

Technika nagłaśniania (II/2)

Zajęcia wprowadzające odbędą się w poniedziałek, 2 października, w godzinach 12.15-13.00 w sali EA802.

Obecność obowiązkowa

1.10.2017 (aktualizacja)

Seminarium dyplomowe inżynierskie (I/7)

Zajęcia organizacyjne w ramach Seminarium dyplomowego inżynierskiego (sem. 7) odbędą się sali EA07 w dniu 5.10. o godz. 13:15. Obecność dyplomantów studiujących na specjalności prowadzonej w katedrze i opiekunów prac obowiązkowa. Pożądana jest obecność studentów innych specjalności, którzy obrali tematy prac dyplomowych inżynierskich w KSMM.

29.09.2017

Pomiary w technice studyjnej (II/2)

Zajęcia organizacyjne z wykładu i laboratorium PTS odbędą się w terminie wykładu: środa, 4.10, godz. 13.15 w sali NE 105. Zajęcia laboratoryjne rozpoczną się zgodnie z ogłoszonym harmonogramem, w dniu 2.10 zajęć nie będzie.

29.09.2017

Elektroniczne instrumenty muzyczne (I/7)

Zajęcia organizacyjne z wykładu i laboratorium EIM odbędą się w terminie wykładu: wtorek, 3.10, godz. 11.15 w sali EA 736.

29.09.2017

Technologia nagrań i Percepcja dźwięku i obrazu (II/2)

Zajęcia wprowadzające odbędą się we wtorek, 3 października, w godzinach 11.15-13.00 w sali EA802.

Obecność obowiązkowa

27.09.2017

Technika rejestracji sygnałów (I/7)

Zajęcia wprowadzające do wykładu i laboratorium odbędą się w poniedziałek, 2 października, w godzinach 13.15-14.00 w sali EA802 (sala seminaryjna Katedry).

Obecność obowiązkowa

27.09.2017

Technika nagłaśniania (II/1)

Wyniki kolokwium poprawkowego:

  • 146299 - 26,6 punkty - ocena końcowa: 3,0
  • 144023 - 23 punkty - bz (możliwy dopyt)

12.09.2017

Technologie multimedialne (I/4)

Kolokwium poprawkowe odbędzie się w czwartek, 14 września, w godzinach 14-15 w sali NE 204.

6.09.2017

Akustyka mowy (II/1)

Kolokwium poprawkowe z Akustyki Mowy odbędzie się w dniu 13.09.2017 w sali EA 736 w godzinach 14:15 – 15:15.

5.09.2017