Komunikaty dla studentów RSS

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

Propozycje tematów prac dyplomowych do realizacji w Katedrze Systemów Multimedialnych:

Prace dyplomowe inżynierskie (2020)

W sprawie wyboru tematów i szczegółowych informacji o tematach proszę zgłaszać się do osób wymienionych jako promotorzy prac.

Dyżury pracowników Katedry

Ze względu na zawieszenie zajęć dydaktycznych dyżury pracowników Katedry zostają odwołane do 24 maja.

27.04.2020 (aktualizacja)

Systemy i terminale multimedialne (I/6)

Zmiana terminu dla grup piątkowych (T2): zajęcia zostały przesunięte na godziny 13-15.

Zajęcia z laboratorium STM rozpoczną się 5 marca, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w gablocie i w serwisie WWW multimed.org. Studentów obowiązuje zapoznanie się z instrukcją do ćwiczenia (dostępną na stronach WWW Katedry: multimed.org). Proszę o podzielenie się na dwuosobowe grupy (maksymalnie 9 grup na zajęcia).

Harmonogram zajęć

28.02.2020

Inteligentne systemy decyzyjne (I/6)

Zajęcia wprowadzające do laboratorium odbędą się dla całych grup w terminach:
E1706KT-0 1 dnia 24.II, pn. g.12:15, sala EA 206
E1706KT-0 2 dnia 26.II, wt. g.09:15, sala EA 206

Obecność obowiązkowa.

21.02.2020

Technologie społeczeństwa informacyjnego - projekt (II/3)

Zajęcia wprowadzające do seminarium odbędą się dla całych grup w terminach:
M1803IS-0 1Q: dnia 24.II, Pn. g.12:15-13:00 NE 234
M1803IN-0 1R: dnia 25.II, Wt. g.13:15-14:00 NE 230
M1803IA-0 0: dnia 26.II, Śr. g.10:15-11:00 NE 206
M1803IG-0 1V: dnia 27.II, Cz. g.13:15-14:00 NE 005

21.02.2020

Technologia nagrań I (II/1)

Zajęcia wprowadzające do laboratorium z Technologii nagrań I odbędą się we poniedziałek, 24 lutego, w godzinach 15-17 w sali seminaryjnej EA 802 (w terminie laboratorium z TNI).

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

20.02.2020

Akustyka mowy (II/1)

Zajęcia wprowadzające do laboratorium z Akustyki Mowy odbędą się w dniu 26.02.2020 w sali EA 802 (sala seminaryjna KSM) w godzinach 13:15-14:00.

20.02.2020

Zastosowania procesorów sygnałowych - projekt (I/6)

Zajęcia wprowadzające z projektu z Zastosowań procesorów sygnałowych odbędą się w piątek, 28.02, w godz. 10.15-11.00 w Audytorium 1 (Kow.) EA, dla wszystkich grup.
Obecność studentów na wprowadzeniu jest obowiązkowa!

Proszę o przygotowanie podziału na trzy grupy zajęciowe. Dwie grupy (T1, T2) będą miały zajęcia w piątki, grupa T0 - w poniedziałki. W jednej grupie mogą być maksymalnie 24 osoby. Projekt wykonywany będzie w dwuosobowych podgrupach.

W dniu 24.02 (poniedziałek) zajęcia się nie odbędą.

Wstępny harmonogram zajęć

20.02.2020

Synteza dźwięku i obrazu (II/3)

Zajęcia wprowadzające do wykładu i laboratorium odbędą się w terminie wykładu: poniedziałek, 24.02, godz. 13.15, sala EA736. Zajęcia laboratoryjne rozpoczną się 16.03, zgodnie z harmonogramem.

20.02.2020

Pomiary w technice studyjnej (II/2)

Wyniki egzaminu poprawkowego z 17.02:
160515 - 36 pkt, egzamin: 5,0; ocena końcowa: 5,0.
149235 - 28 pkt, egzamin: 4,5; ocena końcowa: 4,5.

17.02.2020

Zastosowania procesorów sygnałowych (I/5)

Termin kolokwium poprawkowego: sobota, 15.02.2020, godz. 13.00 - 14.00, sala EA 736.

11.02.2020

Zastosowania procesorów sygnałowych (I/5)

Wyniki kolokwium z 28.01.2020.

Osoby zainteresowane pisaniem kolokwium poprawkowego proszone są o zaproponowanie terminu.

29.01.2020

Przetwarzanie dźwięku i obrazu (I/5)

Wyniki kolokwium z 22.01.2020.

Termin kolokwium poprawkowego: środa, 29.01.2020, godz. 18:15, sale Aud. 1 i Aud. 2 EA.

27.01.2020

Technika nagłaśniania (II/2)

Zajęcia laboratoryjne mające się odbyć 23 stycznia zostały przełożone na 30 stycznia o godzinie 10:15 (sala 802).

27.01.2020 (aktualizacja)

Pomiary w technice studyjnej (II/2)

Od dnia 8.01.2020 włącznie, wykład z przedmiotu będzie odbywać się w godz. 11.15 - 12.00 w sali EA736 lub (jeżeli sala będzie zajęta) w sali seminaryjnej na 8. piętrze.

7.01.2020

Elektroniczne instrumenty muzyczne (I/7)

Wyniki końcowe po kolokwium poprawkowym (wszyscy zaliczyli).

18.12.2019

Sztuczna inteligencja w medycynie (IWM II/2)

Wykład SIM w dniu 9.10.2019 r. odbędzie się w godz. 12:15-14, a nie jak wcześniej planowano w godz. 11:15-14.

7.10.2019

Przetwarzanie dźwięków i obrazów (I/5)

Wykład z Przetwarzania dźwięków i obrazów dla sem. 5 odbywać się będzie w Aud. Kow. we środy, w godz. 16:15-18:00. Termin pierwszego wykładu: 2.10.2019 r.

27.09.2019

Studenci IBM, specjalność IWM, sem. 2

Zajęcia wprowadzające z przedmiotu Sztuczna inteligencja (wykład, laboratorium oraz projekt) odbędą się w środę 2 października w sali 736 od godz. 11:15.

27.09.2019

Studenci specjalności "Inżynieria dźwięku i obrazu" (II/2)

Zajęcia wprowadzające do następujących przedmiotów:

  • laboratorium i seminarium z Technologii nagrań II,
  • laboratorium z Percepcji dźwięku i obrazu,
  • laboratorium z Techniki nagłaśniania,

odbędą się w czwartek, 3 października, w godzinach 14-16 w sali seminaryjnej EA802 (w terminie seminarium z TNII).

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA (dotyczy studentów IDiO i SWCR)

Wcześniejsze zajęcia laboratoryjne z ww. przedmiotów nie odbędą się.

24.09.2019

Studenci profilu "Systemy multimedialne" (I/7)

Zajęcia wprowadzające do następujących przedmiotów:

  • wykład z Techniki rejestracji sygnałów,
  • laboratorium z Techniki rejestracji sygnałów,
  • laboratorium z Technologii studyjnej,

odbędą się w wtorek, 1 października, w godzinach 13-15 w sali seminaryjnej EA802 (w terminie laboratorium z TRS-ów).

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

24.09.2019

Zastosowania procesorów sygnałowych - projekt (I/6)

Oceny końcowe

26.06.2019 (aktualizacja)

Technologie multimedialne (I/4)

Oceny z ćwiczeń 1-12.

UWAGA! Ewentualne uwagi i korekty do wyników z laboratorium można zgłaszać do 19 czerwca (włącznie).
Legenda:

  • tło pomarańczowe - była obecność, brak sprawozdania;
  • tło czerwone - obecność nieusprawiedliwiona;
  • tło zielone - obecność usprawiedliwiona;
  • tło niebieskie - brak obecności (podpisu na liście), jest sprawozdanie.

17.06.2019

Systemy i terminale multimedialne (II/6)

Odrabianie ćwiczeń jest możliwe w terminach dodatkowych (6.06, 11.06, 13.06) wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu z prowadzącym ćwiczenie.

4.06.2019

Percepcja dźwięku i obrazu (II/1)

Ze względu na dodatkowe wykłady, które odbyły się w poniedziałki (13, 20 i 27.05) w godz. 10-12, ostatni wykład z Percepcji DiO odbędzie się w czwartek 30 maja (14:15-16), zaś kolokwium (termin '0') został zaplanowany na poniedziałek 10 czerwca o godz. 10:15

30.05.2019