Komunikaty dla studentów RSS

Technika nagłaśniania (II/2)

Zajęcia laboratoryjne mające się odbyć 23 stycznia zostały przełożone na 29 stycznia. Dokładna godzina rozpoczęcia zajęć zostanie ustalona w terminie późniejszym.

20.01.2020

Pomiary w technice studyjnej (II/2)

Od dnia 8.01.2020 włącznie, wykład z przedmiotu będzie odbywać się w godz. 11.15 - 12.00 w sali EA736 lub (jeżeli sala będzie zajęta) w sali seminaryjnej na 8. piętrze.

7.01.2020

Elektroniczne instrumenty muzyczne (I/7)

Wyniki końcowe po kolokwium poprawkowym (wszyscy zaliczyli).

18.12.2019

Sztuczna inteligencja w medycynie (IWM II/2)

Wykład SIM w dniu 9.10.2019 r. odbędzie się w godz. 12:15-14, a nie jak wcześniej planowano w godz. 11:15-14.

7.10.2019

Przetwarzanie dźwięków i obrazów (I/5)

Wykład z Przetwarzania dźwięków i obrazów dla sem. 5 odbywać się będzie w Aud. Kow. we środy, w godz. 16:15-18:00. Termin pierwszego wykładu: 2.10.2019 r.

27.09.2019

Studenci IBM, specjalność IWM, sem. 2

Zajęcia wprowadzające z przedmiotu Sztuczna inteligencja (wykład, laboratorium oraz projekt) odbędą się w środę 2 października w sali 736 od godz. 11:15.

27.09.2019

Studenci specjalności "Inżynieria dźwięku i obrazu" (II/2)

Zajęcia wprowadzające do następujących przedmiotów:

  • laboratorium i seminarium z Technologii nagrań II,
  • laboratorium z Percepcji dźwięku i obrazu,
  • laboratorium z Techniki nagłaśniania,

odbędą się w czwartek, 3 października, w godzinach 14-16 w sali seminaryjnej EA802 (w terminie seminarium z TNII).

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA (dotyczy studentów IDiO i SWCR)

Wcześniejsze zajęcia laboratoryjne z ww. przedmiotów nie odbędą się.

24.09.2019

Studenci profilu "Systemy multimedialne" (I/7)

Zajęcia wprowadzające do następujących przedmiotów:

  • wykład z Techniki rejestracji sygnałów,
  • laboratorium z Techniki rejestracji sygnałów,
  • laboratorium z Technologii studyjnej,

odbędą się w wtorek, 1 października, w godzinach 13-15 w sali seminaryjnej EA802 (w terminie laboratorium z TRS-ów).

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

24.09.2019

Zastosowania procesorów sygnałowych - projekt (I/6)

Oceny końcowe

26.06.2019 (aktualizacja)

Technologie multimedialne (I/4)

Oceny z ćwiczeń 1-12.

UWAGA! Ewentualne uwagi i korekty do wyników z laboratorium można zgłaszać do 19 czerwca (włącznie).
Legenda:

  • tło pomarańczowe - była obecność, brak sprawozdania;
  • tło czerwone - obecność nieusprawiedliwiona;
  • tło zielone - obecność usprawiedliwiona;
  • tło niebieskie - brak obecności (podpisu na liście), jest sprawozdanie.

17.06.2019

Systemy i terminale multimedialne (II/6)

Odrabianie ćwiczeń jest możliwe w terminach dodatkowych (6.06, 11.06, 13.06) wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu z prowadzącym ćwiczenie.

4.06.2019

Percepcja dźwięku i obrazu (II/1)

Ze względu na dodatkowe wykłady, które odbyły się w poniedziałki (13, 20 i 27.05) w godz. 10-12, ostatni wykład z Percepcji DiO odbędzie się w czwartek 30 maja (14:15-16), zaś kolokwium (termin '0') został zaplanowany na poniedziałek 10 czerwca o godz. 10:15

30.05.2019