Oferty pracy

Ogłoszenie o poszukiwaniu osób

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Laboratorium Akustyki Fonicznej poszukuje chętnych do udziału w nagraniach fonicznych: Głosowym zaprezentowaniu powierzonego tekstu w j. polskim do fonicznego nagrania głosu w zadanym tempie na potrzeby opracowywanej bazy nagrań próbek dźwiękowych dla celów realizacji subiektywnych badań jakości i zrozumiałości mowy.

Oferta ważna do 18.03.2021.

Szczegóły oferty

15.03.2021

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Systemów Multimedialnych ogłasza nabór osoby do zaprojektowania i wykonania dwukanałowego układu zasilania akcelerometrów do monitorowania turbin, w ramach realizowanego projektu BZ na przeprowadzenie części badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach projektu Steo-System technicznej i ekonomicznej optymalizacji rozproszonych źródeł OZE.

Oferta ważna do 18.03.2019.

Szczegóły oferty

12.02.2018

Ogłoszenie o naborze pracownika

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Systemów Multimedialnych ogłasza nabór osoby do opracowywania pomocy dydaktycznych do przedmiotów Przetwarzanie dźwięków i obrazów oraz Zastosowania procesorów sygnałowych, realiowanych w ramach studiów I stopnia.

Oferta ważna do 15.02.2019.

Szczegóły oferty

6.02.2018

ALOFON – Metodyka i technologia polimodalnej alofonicznej transkrypcji mowy

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ogłasza nabór na stanowisko Doktorant - stypendysta w ramach projektu „ALOFON – Metodyka i technologia polimodalnej alofonicznej transkrypcji mowy. Celem badań jest opracowanie metody automatycznej transkrypcji mowy artykułowanej w jęz. angielskim, opierającej się na połączeniu analizy rejestrowanego sygnału mowy oraz wizyjnego obrazu twarzy mówcy, uzyskiwanego przy użyciu kamery szybkoklatkowej, kamery termowizyjnej, a także techniką trójwymiarowego obrazowania ruchu organów artykulacyjnych przy pomocy artykulografu elektromagnetycznego.

Oferta ważna do 1.04.2016.

Szczegóły oferty

24.03.2016

Metody komunikacji człowiek-komputer do diagnozowania i stymulacji pacjentów z ciężkimi urazami mózgu

Stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu HCIBRAIN - Metody komunikacji człowiek-komputer do diagnozowania i stymulacji pacjentów z ciężkimi urazami mózgu, realizowanego w Katedrze Systemów Multimedialnych WETI PG. Celem badań jest opracowanie koncepcji i rozwiązań zintegrowanego systemu multimodalnego do stymulacji pacjenta z uszkodzeniami mózgu i rejestracji sygnałów ABR, EEG, ERG i okulograficznych (śledzenie wzroku).

Oferta ważna do 12.10.2015.

Szczegóły oferty

2.10.2015

Metody komunikacji człowiek-komputer do diagnozowania i stymulacji pacjentów z ciężkimi urazami mózgu

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zaprasza osoby chętne do współpracy przy realizacji zadań projektu badawczego, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu OPUS 8 pt.: HCIBRAIN - Metody komunikacji człowiek-komputer do diagnozowania i stymulacji pacjentów z ciężkimi urazami mózgu, umowy nr UMO-2014/15/B/ST7/04724 zawartej pomiędzy NCN a PPG.

Oferujemy zatrudnienie na umowę o dzieło lub zlecenie na czas określony.
Oferta kierowana jest również do studentów specjalności inżynierii dźwięku i obrazu.

Oferta otwarta, ważna do 15.02.2018.

Szczegóły oferty

28.09.2015

Multimodalny biometryczny system weryfikacji tożsamości klienta bankowego

Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zaprasza osoby chętne do współpracy przy realizacji zadań projektu realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B pt.: Multimodalny biometryczny system weryfikacji tożsamości klienta bankowego, umowy nr PBS3/B3/26/2015 zawartej pomiędzy NCBiR a Microsystem Spółka z o.o. - działającym na rzecz i w imieniu PG na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Oferujemy zatrudnienie na umowę o dzieło lub zlecenie na czas określony.
Oferta kierowana jest również do studentów specjalności inżynierii dźwięku i obrazu.

Oferta jest ważna do 31.12.2015.

Szczegóły oferty.

1.04.2015

Wielomodalny system wspomagania komunikacji fonicznej i foniczno-wizyjnej z komputerami mobilnymi

Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zaprasza osoby chętne do współpracy przy realizacji zadań projektu realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B pt.: "Wielomodalny system wspomagania komunikacji fonicznej i foniczno-wizyjnej z komputerami mobilnymi", umowy nr PBS1/B3/16/2012 zawartej pomiędzy NCBiR a Intel Technology Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – działającym na rzecz i w imieniu PG na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Oferujemy zatrudnienie na umowę o dzieło lub zlecenie na czas określony.
Oferta kierowana jest również do studentów specjalności inżynierii dźwięku i obrazu.

Oferta jest ważna do 31.03.2015.

Szczegóły oferty.

2.12.2013

Wektorowa analiza zjawisk falowych w rzeczywistym polu akustycznym

Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zaprasza osoby chętne do współpracy przy realizacji zadań projektu badawczego, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu "OPUS" pt.: "Wektorowa analiza zjawisk falowych w rzeczywistym polu akustycznym", umowy nr UMO-2-12/05/B/ST7/02151 zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Nauki w Krakowie a Politechniką Gdańską.

Oferujemy zatrudnienie na umowę o dzieło.
Oferta kierowana jest również do studentów specjalności inżynierii dźwięku i obrazu.

Oferta jest ważna do 31.12.2015.

Szczegóły oferty.

30.04.2013