Katedra Systemów Multimedialnych, Politechnika Gdańska

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

Propozycje tematów prac dyplomowych do realizacji w Katedrze Systemów Multimedialnych:

Prace dyplomowe magisterskie (2021)

W sprawie wyboru tematów i szczegółowych informacji o tematach proszę zgłaszać się do osób wymienionych jako opiekunowie prac.


Distinguished Service Medal Award dla prof. Bożeny Kostek

Dyplom Prof. Bożena Kostek otrzymała zaszczytną nagrodę Distinguished Service Medal Award, przyznaną przez towarzystwo naukowe Audio Engineering Society (AES). Medal został wirtualnie wręczony przez prof. Jonathana Wynera, Prezydenta AES, na ceremonii otwarcia 150 edycji Konwencji Audio Engineering Society (1-4.06.2021). Wyróżnienie to zostało nadane w uznaniu "ponad trzydziestu lat oddanej pracy na rzecz Towarzystwa jako członek zarządu sekcji, dyrektor zarządu głównego, trzykrotnie jako wiceprezes oraz jako redaktor naczelny czasopisma Journal of the Audio Engineering Society w latach 2011 to 2020".
Informacja o przyznanej nagrodzie

10.06.2021

Sukces Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej na 3RD BCS - World Virtual Choir Festival 2021

Obejrzyj na YouTube Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją Mariusza Mroza, pracownika Katedry Systemów Multimedialnych, zdobył dwie nagrody na III Międzynarodowym Wirtualnym Konkursie Chóralnym w Indonezji: Złoty Medal w kategorii Musica Sacra oraz nagrodę specjalną Outstanding Classical Performance. W konkursie wzięło udział 47 chórów z 17 krajów. Do konkursu zostało zgłoszone nagranie Sicut Cervus G.P. da Palestriny, które zrealizował w technologii 360° doktorant KSMM mgr Bartłomiej Mróz. W nagraniu została również zaprojektowana w technologii ambisonicznej scena akustyczna wirtualnej katedry. Więcej informacji...

Obejrzyj nagrodzone nagranie

10.05.2021

Pionierska operacja mózgu z udziałem pracownika KSMM związana z prowadzonym w PG projektem badawczym

Pionierska operacja mózgu W związku z badaniami prowadzonymi w ramach projektu First Team Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (04/0059), realizowanego we współpracy działającego w Katedrze Systemów Multimedialnych Laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu, Mayo Clinic (Rochester, USA) i Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich, w dniu 23 lutego 2021 r. przeprowadzono we Wrocławiu pionierską operację mózgu, w toku której dr Michał Kucewicz zarejestrował przy pomocy aparatury elektrofizjologicznej, zakupionej ze środków projektu, sygnały z elektrod wszczepionych głęboko w mózg pacjenta. W trakcie operacji przytomny pacjent wykonywał zadania wymagające zaangażowania pamięci, z użyciem techniki śledzenia wzroku i oprogramowania zainspirowanego wcześniej opracowaną w KSMM technologią „CyberOko”. Społeczne znaczenie projektu polega na przeniesieniu do Polski nowej amerykańskiej metodyki implantowania i monitorowania pracy mózgu oraz na poznawaniu na tej podstawie mechanizmów funkcjonowania ludzkiej pamięci. Więcej informacji...

4.03.2021

Nagrody Dziekana dla studentów realizujących projekty grupowe w KSM

Dyplom Dwa projekty realizowane w ramach przedmiotu Projekt Grupowy uzyskały uznanie wśród jury konkursu na najlepszy projekt grupowy edycji 2020 i otrzymały odpowiednio: nagrodę Dziekana - drugie miejsce w konkursie (projekt Rozpoznawanie obrazu z wykorzystaniem symulatorów, realizowany przez zespół w składzie: Bartłomiej Wróblewski, Radosław Słowiński i Karol Woźniak – opiekun Sebastian Cygert) oraz wyróżnienie (projekt Konfigurowalny multiefekt gitarowy na platformie Raspberry PI, realizowany przez zespół: Jakub Chmielewski, Bartosz Borczuch, Przemysław Pająk i Piotr Ziętkowski – opiekun Dawid Weber). Dodatkowo projekt Rozpoznawanie obrazu z wykorzystaniem symulatorów otrzymał główną nagrodę w konkursie na najlepszy projekt grupowy z dziedziny uczenia głębokiego, prowadzonego przez firmę IHS Markit. Wręczenie nagród miało miejsce 23 lutego 2021 r.

25.02.2021

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki

IDENT W dniu 19 lutego 2021 r. z okazji Dnia Nauki Polskiej, ogłoszono laureatów Nagród Ministra Edukacji i Nauki. W kategorii za znaczące osiągnięcia w działalności naukowo-wdrożeniowej nagrodzono zespół pracowników Katedry Systemów Multimedialnych w składzie: prof. A. Czyżewski, dr hab. Piotr Szczuko, dr Michał Lech, dr Maciej Szczodrak i dr Piotr Hoffmann. Wniosek w tej sprawie zatytułowany Multimodalny biometryczny system weryfikacji tożsamości klienta bankowego poparł Senat PG w dniu 11 marca 2020 r. Więcej informacji...

22.02.2021

Międzynarodowa promocja projektu INZNAK

INZNAK Projekt INZNAK - Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X, prowadzony w Katedrze Systemów Multimedialnych został wybrany do promowania przez Amerykański Instytut Fizyki jako jeden z najbardziej interesujących projektów prezentowanych w trakcie ogólnoświatowego kongresu Acoustics Virtually Everywhere, 7-11 grudnia 2020 r. W związku z tym prof. Andrzej Czyżewski został zaproszony do przedstawienia projektu na konferencji prasowej w USA, której rezultatem jest wiele publikacji na temat projektu, które ukazały się w zagranicznych mediach, m.in: The First News, EurekAlert, DailyMail, TechXplore, Inverse, Knowledge Area 51, NeewsBeezer, Whatsnew2day, Internewscast, Brinkwire.

14.12.2020

Tytuł ASA Fellow dla prof. Kostek

Prof. Bożena Kostek otrzymała zaszczytny tytuł Fellow towarzystwa naukowego Acoustical Society of America (ASA). Wyróżnienie to zostało nadane w uznaniu "osiągnięć naukowych w dziedzinie akustyki muzycznej oraz sztucznej inteligencji". Nagrody zostały ogłoszone 9 grudnia 2020 r. podczas Sesji plenarnej 179 edycji kongresu Acoustical Society of America. Informacja o przyznanej nagrodzie dostępna jest na stronie ASA.

10.12.2020

Nagroda PTETiS 2019

Polskie Towarzystwo Elektroniki Teoretycznej i Stosowanej za najlepszy referat w cyklu seminaryjnym Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice 2019, przyznało pierwszą nagrodę doktorantowi Laboratirum Akustyki Fonicznej, Szymonowi Zaporowskiemu oraz prof. Bożenie Kostek za pracę Analiza parametrów sygnału mowy w kontekście ich przydatności w automatycznej ocenie jakości ekspresji śpiewu.

25.11.2020

Grant w ramach programu AURUM

Pracownia Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu (BME – Brain and Mind Electrophysiology Lab.), funkcjonująca w Katedrze Systemów Multimedialnych, kierowana przez dr Michała Kucewicza, otrzymała grant w ramach programu AURUM finansowanego ze środków PG, jako Uczelni Badawczej (IDUB). Tytuł projektu BME iEEG network związany jest z inicjatywą utworzenia sieci badawczej, w której uczestniczenie zadeklarowali renomowani naukowcy zagraniczni. Jednym z ważniejszych zadań tej grupy ekspertów będzie stworzenie możliwości budowy bazy nagrań sygnałów odbieranych z mózgów implantowanych pacjentów wraz z zapisem śledzenia wzroku i rozwartości źrenic w trakcie bodźcowania tych osób. Wartość projektu wynosi ponad 450 tys. zł. Funkcjonowanie grupy badawczej będzie oparte na wizytach badawczych w PG ekspertów z Europy i USA oraz na doposażeniu Pracowni BME w unikatową aparaturę badawczą.

24.11.2020

Nagroda na 149th Audio Engineering Society Convention

Dyplom AES 2020 W październiku 2020 r. w Nowym Jorku odbyła się 149 konwencja Audio Engineering Society. Podczas konkursu Student Recording Competition, mgr inż. Damian Koszewski, doktorant Katedry Systemów Multimedialnych, jako jedyny Polak, który dostał się do finału konkursu, zdobył srebrny medal w kategorii Audio: Modern Studio ze swoim autorskim utworem.

17.11.2020

2. Kongres Zdrowie Polaków 2020

W dniach 26-27 października 2020 r. w Warszawie odbywa się 2. Kongres Zdrowie Polaków 2020, w którym biorą udział naukowcy z Katedry Systemów Multimedialnych PG. W panelu zaplanowanym na wtorek, 27 października na godz. 9, dyskusja dotyczyć będzie rozwoju zastosowań technik komputerowych w medycynie. Udział w niej wezmą m.in. prof. Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych PG (WETI), a także pracujący w tejże katedrze dr Michał Kucewicz oraz naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Tematyka wystąpień dotyczyć będzie wdrażania technik multimedialnych w diagnostyce zaburzeń komunikacji, a także nowych technik przetwarzania sygnałów elektrofizjologicznych w mózgu ludzkim dla poprawy pamięci i funkcji poznawczych.

Więcej informacji w serwisie PG

26.10.2020

Nagrody na Sympozjum NTAV 2020

W dniu 15.10.2020 miało miejsce XVIII Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo. Podczas konferencji, pracownicy, doktoranci i studenci Katedry Systemów Multimedialnych przedstawili 4 referaty. Referat pt. Porównanie skuteczności klasyfikacji gatunków muzycznych przy pomocy sieci neuronowej w zależności od typu danych wejściowych przygotowany przez zespół w składzie: Maciej Blaszke, Damian Koszewski, Bożena Kostek otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Akustycznego za najlepszy referat. Wyróżniony został także referat pt. Automatyczne generowanie kolejności list utworów muzycznych, przygotowany przez zespół w składzie: Kamila Pietrusińska, Adam Kurowski i Bożena Kostek.

19.10.2020

Prof. Andrzej Czyżewski Osobowością Roku Politechniki Gdańskiej 2020

Prof. Andrzej Czyżewski Osobowością Roku 2020 Politechniki Gdańskiej Senat PG uchwalił w 2019 r. wprowadzenie nowego wyróżnienia w postaci tytułu Osobowość PG. Pierwszym laureatem tego tytułu został Profesor Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych PG, w uznaniu jego szczególnych zasług dla Uczelni w zakresie rozwoju, promocji nauki i technologii, za wybitny i niekwestionowany dorobek naukowy w dziedzinie technologii multimedialnych połączony z udokumentowaną działalnością w zakresie komercjalizacji tego dorobku naukowego, przynoszącej wymierne i znaczące efekty na polu gospodarczym, a także aktywności dydaktycznej służącej społeczeństwu.

Kapituła wyróżnienia, składającą się z byłych Rektorów PG, przyznała prof. A. Czyżewskiemu ten honorowy tytuł na wniosek Stowarzyszenia Absolwentów PG, a Senat PG nadał go uchwałą z września 2020 r. Uroczyste nadanie tytułu miało miejsce w trakcie inauguracji roku akademickiego w dniu 2 października 2020 r.

5.10.2020