INFOLIGHT
Chmurowa platforma oświetleniowa dla inteligentnych miast

Konsorcjum Politechniki Gdańskiej (Lider) i firm REVA i SILED pozyskało z POIR środki na realizację projektu pt.: INFOLIGHT - Chmurowa platforma oświetleniowa dla inteligentnych miast. Celem projektu jest przeprowadzenie badań i prac nad Inteligentną Platformą Oświetleniową, która z wykorzystaniem nowej generacji źródeł światła LED stanie się terminalem i punktem udostępniającym usługi inteligentnych miast (Smart City).

Informacje o projekcie

INFOLIGHT - inteligentne lampy uliczne z Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska została liderem konsorcjum, które zrealizuje projekt „INFOLIGHT – Chmurowa platforma oświetleniowa dla inteligentnych miast”. Jego celem będzie stworzenie Inteligentnej Platformy Oświetleniowej, z której będą mogły korzystać nowoczesne miasta i firmy zajmujące się zarządzaniem infrastrukturą oświetleniową. Projekt otrzymał już dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Idea inteligentnego rozwoju miast (Smart City) jest coraz bardziej popularna na całym świecie, zwłaszcza w nowoczesnych aglomeracjach i obszarach miejskich, a dzięki pracy naukowców Politechniki Gdańskiej możliwy będzie istotny wkład w jej rozwój. Naukowcy z PG zostali bowiem liderem konsorcjum (wraz z firmami REVA i SILED), któremu Naukowe Centrum Badań i Rozwoju zagwarantowało środki na realizację projektu „INFOLIGHT – Chmurowa platforma oświetleniowa dla inteligentnych miast”.

Celem projektu, którego pomysłodawcą jest prof. Andrzej Czyżewski z Katedry Systemów Multimedialnych PG (Wydz. Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki) , jest przeprowadzenie badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych nad nowym produktem – Inteligentną Platformą Oświetleniową, w której skład jako urządzenia bazowe wchodzić będą lampy uliczne.

Lampy, po odpowiednim przygotowaniu i wyposażeniu w urządzenia konstruowane przez wykonawców projektu, staną się terminalami i punktami udostępniającym usługi „inteligentnych miast”. Jakich konkretnie? M.in. zbiorą i przeanalizują w czasie rzeczywistym informacje o poziomie hałasu i zanieczyszczeń (z dużą dokładnością i precyzyjną lokalizacją), umożliwiające utworzenie szczegółowych map klimatu akustycznego w mieście, jak również jakości powietrza. Lampy pozwolą też na monitorowanie ruchu drogowego i stanu jezdni oraz lokalnych warunków pogodowych. Staną się punktami dostępowymi dla potrzeb komunikowania się systemów informatycznych pojazdów z otoczeniem drogowym.

To nie wszystko. System Infolight odpowiednio dopasuje też natężenie i barwę światła do warunków atmosferycznych, ponieważ posiadać będzie innowacyjną funkcję sterowania charakterystykami świecenia w reakcji na zdarzenia wykrywane przez podzespoły lampy (m.in. wbudowane czujniki wykryją spadek widoczności w wyniku zachmurzenia, zamglenia, czy opadów). Następnie dostosuje natężenie, skupienie wiązki i kolorystykę światła ulicznego w celu zapewnienia poprawy widoczności.

– Dzięki architekturze chmurowej, rozwiązanie będzie powszechnie dostępne, a projektowany ekosystem sprzętu, usług i aplikacji pozwoli w pełni wykorzystać potencjał lamp ulicznych w kontekście zastosowań Smart City – tłumaczy dr inż. Piotr Szczuko, adiunkt Katedry Systemów Multimedialnych PG, który jako kierownik projektu będzie odpowiadał za realizację Inteligentnej Platformy Oświetleniowej.

„Inteligentne” lampy uliczne współtworzone przez naukowców Politechniki Gdańskiej będą także wpływać bezpośrednio na komfort życia w mieście – zarówno wśród mieszkańców ważnych komunikacyjnie ulic (często nieprawidłowo oświetlonych), jak również kierowców i pieszych. Wszystko dlatego, że wiązki światła będą automatycznie dopasowywać nie tylko kierunek świecenia, ale też jego natężenie i barwę - dopasują się również do zmiennych warunków ulicznych.

– Pomoże to z jednej strony odpowiednio oświetlić drogę, gdzie dobrą widoczność zapewnia zimna barwa światła, a jednocześnie także chodnik i okoliczne budynki barwą ciepłą, która jest bardziej przyjazna dla pieszych oraz mieszkańców budynków leżących przy ulicach – tłumaczy dr inż. Piotr Szczuko. – Co więcej, poprawi to także poziom bezpieczeństwa, ponieważ odpowiednio zaprojektowane wiązki światła zapewnią optymalną widoczność pieszych z perspektywy kierowców.

Firmy REVA i SILED, które weszły w skład konsorcjum, wprowadzą wyniki badań przemysłowych i prac rozwojowych autorstwa naukowców PG do własnej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji i świadczenie usług na bazie wyników projektu. Rezultaty projektu zaoferowane zostaną miastom oraz właścicielom i zarządcom infrastruktury oświetleniowej.

– Projekt jest rozwojowy, wpisuje się w trendy inteligentnych miast oraz Internetu Rzeczy m.in. poprzez wykorzystanie chmury obliczeniowej do przetwarzania danych w systemie inteligentnego oświetlenia, a także technologii 5G w jego warstwie komunikacyjnej – dodaje prof. Andrzej Czyżewski. – Odpowiada również na potrzebę podnoszenia efektywności energetycznej i ekologii infrastruktury, a także redukcji zanieczyszczania światłem (tzw. „smogu świetlnego”) w aglomeracjach miejskich.

Realizowany z udziałem pracowników Katedry Systemów Multimedialnych projekt potrwa trzy lata. Będzie kosztował nieco ponad 7 mln zł, przy czym dofinansowanie projektu z NCBiR wyniosło 6 mln zł.

Artykuł został zamieszczony w serwisie internetowym Politechniki Gdańskiej

27.05.2020