Katedra Systemów Multimedialnych, Politechnika Gdańska

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

Propozycje tematów prac dyplomowych do realizacji w Katedrze Systemów Multimedialnych:

Prace dyplomowe magisterskie (2018)

W sprawie wyboru tematów i szczegółowych informacji o tematach proszę zgłaszać się do osób wymienionych jako promotorzy prac.


Odszedł na zawsze Doc. dr hab. inż. Gustaw K. E. Budzyński

Prof. G. Budzynski

Pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że w dniu 29 lipca 2018 r. zmarł Profesor Gustaw Budzyński, współzałożyciel i wieloletni kierownik Pracowni Elektrofonii, a następnie Zakładu Inżynierii Dźwięku, Jego odejście wzmogło nasz żal po niedawnej stracie Prof. Marianny Sankiewicz, z którą wspólnie zbudowali fundamenty naszej Katedry.

Pogrzeb odbędzie się we czwartek, 2 sierpnia 2018. Msza Święta rozpocznie się o godzinie 12:00 w Kościele Garnizonowym przy ul. Matejki w Gdańsku-Wrzeszczu. O godz. 13:30 zostanie wystawiona trumna w Kaplicy Nowej na Srebrzysku, skąd o godz. 14:00 wyruszy kondukt pogrzebowy.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia.

Wspomnienie o Panu Profesorze G. K. E. Budzyńskim

29.07.2018

Medal Gloria Artis dla dr. hab. Mariusza Mroza

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na wniosek Oddziału Gdańskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, przyznał dr. hab. Mariuszowi Mrozowi, dyrygentowi Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej i pracownikowi naszej Katedry, Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Odznaczenie zostanie wręczone podczas centralnej inauguracji roku akademickiego 2018/2019. Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

25.06.2018

Żegnamy długoletniego pracownika,
st. techn. Igora Cypukowa

Igor Cypukow Z żalem zawiadamiamy o tym, że w dniu 16 czerwca 2018 r. odszedł na zawsze długoletni pracownik naszej katedry, Igor Cypukow, nazywany w zespole popularnie "panem Grzegorzem". Współtworzył nasze miejsce pracy od zarania, a do czasu, kiedy jeszcze pozwalały mu na to zdrowie i siły, był wsparciem dla naszych licznych przedsięwzięć, jako zręczny technik.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w Nowej Kaplicy na cmentarzu Srebrzysko dn. 21 czerwca o godz. 13:30.

18.06.2018

Odeszła doc. dr inż. Marianna Sankiewicz

MS_2018 Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 maja 2018 r. odeszła na zawsze współzałożycielka naszej katedry, Pani Profesor Marianna Sankiewicz. Dołączamy wspomnienie o Jej niezwykle zasłużonej Osobie.

Msza święta rozpocznie się we środę, dn. 6 czerwca o godz. 12:00 w Kościele Garnizonowym WP pw. Św. App. Piotra i Pawła przy ul. Sobótki w Gdańsku-Wrzeszczu. Wyprowadzenie trumny rozpocznie się o godz. 14:00 w kaplicy cmentarza Gdańsk-Srebrzysko.

Zespół Katedry Systemów Multimedialnych

Wspomnienie o Pani Profesor Mariannie Sankiewicz

30.05.2018

Nagroda na konferencji GAMBIT 2018

GAMBIT 2018 Karolina Marciniuk, doktorantka Laboratorium Akustyki Fonicznej WETI PG, uzyskała trzecią nagrodę w konkursie im. Profesora Ryszarda Krystka za najlepszą prezentację w Sesji Młodych Naukowców. Tematem prezentacji był Akustyczny monitoring ruchu drogowego, przygotowywany wspólnie z Maciejem Blaszke i prof. Bożeną Kostek. Konkurs przeprowadzony został podczas 12. Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2018 w dniach 12-13 kwietnia na Politechnice Gdańskiej.

17.04.2018

Wysokie odznaczenie dla prof. Andrzeja Czyżewskiego

Order 2018 Prof. Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski na mocy decyzji Prezydenta RP, Andrzeja Dudy z dnia 8 grudnia 2017 r. Odznaczenie zostało wręczone w trakcie uroczystego posiedzenia Senatu PG przez Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha.

22.03.2018

Nagroda Primum Cooperatio dla prof. Andrzeja Czyżewskiego

Primum Cooperatio Prof. Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych WETI PG, został laureatem nagrody Primum Cooperatio im. Prof. Bolesława Mazurkiewicza przyznawanej przez organizację Pracodawcy Pomorza. Nagrodę PRIMUM COOPERATIO / Nade Wszystko Współpraca od 2014 roku otrzymują osoby z pomorskiego środowiska naukowego, które swoim działaniem udowadniają, że możliwa jest efektywna współpraca naukowców ze światem gospodarki. Podczas uroczystej gali w dniu 26 stycznia 2018 r. Statuetkę i dyplom nagrody Primum Cooperatio wręczył prof. A. Czyżewskiemu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin.

Więcej o tym wydarzeniu

Informacja w serwisie PG

29.01.2018

Nagroda na IX Międzynarodowej Konferencji IEEE MCSS 2017

MCSS 2017 Karolina Marciniuk, doktorantka Laboratorium Akustyki Fonicznej WETI, PG uzyskała nagrodę best paper w kategorii Traffic Monitoring za wygłoszenie referatu Traffic Noise Analysis Applied to Automatic Vehicle Counting and Classification przygotowanego wspólnie z prof. Bożeną Kostek i prof. Andrzejem Czyżewskim. IX Międzynarodowa Konferencja IEEE Multimedia Communications Services and Security (IEEE MCSS) odbyła się w dniach 16-17 listopada 2017 r. w Krakowie.

29.11.2017

Nagroda PTETiS za najlepszy referat

PTETIS 2017 W dniu 03.10.2017 podczas seminarium Polskiego Towarzystwa Elektroniki Teoretycznej i Stosowanej, wręczono nagrodę w konkursie na najlepszy referat w cyklu seminaryjnym Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice 2016. Pierwsza nagroda została przyznana doktorantowi p. Piotrowi Hoffmanowi oraz prof. Bożeny Kostek z Laboratorium Akustyki Fonicznej, WETI, Politechniki Gdańskiej za referat pt. Koncepcja korekcji sygnału dźwiękowego z uwzględnieniem charakterystyk częstotliwościowych pomieszczenia oraz gatunku sygnału.

9.10.2017

Nagroda na konferencji MICCAI

MICCAI 2017 W dniach 10-14 września 2017 r. w Quebec City (Kanada) odbyła się międzynarodowa konferencja Medical Image Computing and Computer Assisted Itervention (MICCAI), której towarzyszył warsztat Computer Assisted Robotic Endoscopy (CARE). Referat pt. Shape-based pose estimation of robotic surgical instruments, wygłoszony przez dr inż. Daniela Węsierskiego na CARE 2017 (współautorem artykułu jest mgr inż. Sebastian Cygert), otrzymał nagrodę 2nd Place Best Paper Award.

27.09.2017

Urodziny doc. Marianny Sankiewicz

Pani docent Marianna Sankiewicz obchodzi w dniu dzisiejszym 96. urodziny.

Informacja na stronie uczelni

26.09.2017

Nagroda The Best Paper Award dla zespołu KSM na konferencji IEEE SPA2017

SPA 2017 W dniach 20-22. września 2017. roku, w Poznaniu miała miejsce międzynarodowa konferencja Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications. Odbyła się ona pod patronatem polskiej sekcji IEEE. Referat p.t. Comparison of selected electroencephalographic signal classification methods, wygłoszony przez mgr inż. Adam Kurowskiego i przygotowany przez zespół w składzie: mgr inż. Katarzyna Mrozik, mgr inż. Adam Kurowski, prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski otrzymał nagrodę The Best Paper Award.

26.09.2017

Grant Audio Engineering Society dla doktorantki KSM i LAF

Harman 2017 Karolina Marciniuk, doktorantka Katedry Systemów Multimedialnych i Laboratorium Akustyki Fonicznej, została laureatką tegorocznej edycji konkursu Audio Engineering Society (AES) Educational Grants i jednocześnie uzyskała tytuł: Harman Scholar for 2017. Grant-nagroda została ufundowana przez firmę Harman International Industries.

10.07.2017

Nagroda na konferencji KKRRiT 2017

kkrrit2017 W dniu 21 czerwca 2017 r. w trakcie uroczystego otwarcia Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji w Poznaniu, dr inż. Magdalena Piotrowska-Plewa otrzymała I nagrodę w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych przyznawaną przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych. Tytuł rozprawy: Automatic mood indexing of music excerpts based on correlation between subjective evaluation and feature vector (Automatyczna indeksacja bazy muzycznej na podstawie korelacji pomiędzy oceną subiektywną nastroju utworu muzycznego a wektorem parametrów). Promotorem rozprawy była prof. Bożena Kostek.

10.07.2017